Κατηγορίες
Ελλάδα

Νέα ημερομηνία για αιτήσεις τομεαρχών απογραφών στην ΕΛ.ΣΤΑΤ

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ) ανακοίνωσε νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για όσους ενδιαφέρονται να εργαστούν ως Τομεάρχες στις Γενικές Απογραφές Κτιρίων και Πληθυσμού-Κατοικιών (Ιούλιος – Δεκέμβριος 2021).

Η νέα καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων είναι η 1η Αυγούστου.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι είναι τουλάχιστον απόφοιτοι Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου, ηλικίας από 18 έως 67 ετών, ιδιώτες, άνεργοι (δίχως να μεταβάλλεται το νομικό καθεστώς των εγγεγραμμένων στα μητρώα του ΟΑΕΔ), Υπάλληλοι της Κεντρικής Διοίκησης, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών.

Έργο των Τομεαρχών, σύμφωνα με το ν.4772/2021 (ΦΕΚ Α’ 17/5.2.2021), είναι η διενέργεια της Απογραφής Κτιρίων και η εποπτεία, η υποβοήθηση και η μέριμνα για την ολοκλήρωση του έργου των Απογραφέων της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν καλή φυσική κατάσταση, καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας και ευχέρεια χειρισμού ηλεκτρονικών μέσων (προσωπικών υπολογιστών, tablet), ενώ των εργασιών τους θα προηγηθεί σχετική εκπαίδευσή τους από την ΕΛΣΤΑΤ.

Ο συνολικός αριθμός των Τομεαρχών αγγίζει τους 11.500 και αφορά σε ολόκληρη την Επικράτεια, ενώ θα ακολουθήσει Πρόσκληση για όσους ενδιαφέρονται να εργαστούν ως Απογραφείς στην Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2021.