Κατηγορίες
Δήμος Νάουσας

Τρεις εργάτες πυρασφάλειας ΥΕ θα προσλάβει ο Δήμος Νάουσας

Στην πρόσληψη τριών εργατών πυρασφάλειας ΥΕ, για χρονικό διάστημα έως τέσσερις μήνες, θα προβεί ο Δήμος Νάουσας για τον καθαρισμό και απομάκρυνση της παρακείμενης βλάστησης στους δασικούς δρόμους, τον καθαρισμό δασικών μονοπατιών κ.ά, ώστε να ενισχυθεί η δασική υπηρεσία του δήμου, στο πλαίσιο της προστασίας και πρόληψης των δασικών πυρκαγιών κατά την θερινή περίοδο.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις από 24 Ιουνίου μέχρι και 28 Ιουνίου 2021 με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά (αστυνομική ταυτότητα και απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης) στο Γραφείο Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Νάουσας (Δ/νση: Δημ. Βλάχου 30, Νάουσα, Τ.Κ. 59200) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τo έντυπο της αίτησης στην ιστοσελίδα του Δήμου Νάουσας naoussa.gr.