Κατηγορίες
Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας

Στις 28 Ιουνίου θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας

Με πέντε θέματα εγγεγραμμένα στην ημερήσια διάταξη για συζήτηση θα συνεδριάσει τη Δευτέρα 28 Ιουνίου, στις 8 το απόγευμα – με τηλεδιάσκεψη – το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας.

Τα θέματα είναι τα ακόλουθα:

1. Λήψη Απόφασης περί έγκρισης ή μη του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Δήμου Αλεξάνδρειας και των Νομικών Προσώπων του έτους 2021 (Εισηγητής: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

2. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των όρων ή μη της δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμήματος του αρίθ. 143 αγροτεμαχίου αγροκτήματος Σχοινά του Δήμου Αλεξάνδρειας (Εισηγητής: Νικόλαος Σαρακατσάνος)

3. Έκφραση γνώμης για την δυνατότητα χρήσης του νερού και του δικτύου ύδρευσης για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από την εταιρεία με την επωνυμία «ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ο.Ε. (Εισηγητής: Νικόλαος Σαρακατσάνος)

4. Λήψη απόφασης για: Έγκριση δαπάνης για ηλεκτροδότηση προσωρινών παροχών στην Αλεξάνδρεια. (Εισηγητής: Κιοσέογλου Ιερεμίας)

5. Χορήγηση ή μη αδειών χρήσης χώρων εμποροπανήγυρης της εορτής της Αγίας Κυριακής (Εισηγητής: Κούγκας Αθανάσιος)