Κατηγορίες
Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας Τοπική Πολιτική Επικαιρότητα - Δημοτικές παρατάξεις

Στις 14 Ιουνίου θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας

Για τη Δευτέρα 14 Ιουνίου, στις 8 το βράδυ, είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί η επόμενη τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη και στην πρόσκληση που υπογράφει η πρόεδρος, Όλγα Μοσχοπούλου, αναφέρονται 10 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Συγκεκριμένα, τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα ακόλουθα:

1. 12η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 (σχετική απόφαση αριθμ. 201/2021 Οικονομικής Επιτροπής). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης και υπογραφής παράτασης του συμβατικού χρόνου της από 30-12-2018 Σύμβασης Δεσμευμένου Λογαριασμού (escrow account) με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για το χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2018» αναφορικά με την:

α) «Ανάπλαση πλατείας Αμπελοτοπίων στη Δημοτική Κοινότητα Αλεξάνδρειας του Δήμου Αλεξάνδρειας»

β) «Κατασκευή ποδηλατοδρόμου και ανάπλαση πεζοδρομίου έμπροσθεν περιοχής δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων (ΟΤ192) ΔΕ Αλεξάνδρειας»,

έως τις 28.02.2023 – Τροποποίηση του άρθρου 4 της σχετικής Σύμβασης. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

3. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως του κ. Πολύκαρπου Ξενίδη του Κων/νου. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

4. Λήψη απόφασης για την υλοποίηση ή μη του προγράμματος κατασκήνωσης παιδιών ΑΜΕΑ του Δήμου Αλεξάνδρειας για το έτος 2021 – καθορισμός των κριτηρίων συμμετοχής – Ορισμός επιτροπής παραλαβής και ελέγχου αιτήσεων. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

5. Λήψη απόφασης για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του 3ου Νηπιαγωγείου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

6. Λήψη απόφασης για τη μείωση μισθώματος κυλικείου (40%) για το σχολικό έτος 2020-2021 (σχετ. η υπ΄αριθ. 09/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΜΑΝΤΖΩΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ)

7. Λήψη απόφασης για την απαλλαγή του ενοικίου για τους μήνες Ιανουάριο-Φεβρουάριο-Μάρτιο & για όσους μήνες αναφέρει η υπουργική απόφαση με αριθμό 1025 & ΦΕΚ 538/Β’/11-02-2021 (αφορά τις πληττόμενες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων και των σχολικών κυλικείων), (σχετ. η υπ΄αριθ. 10/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΜΑΝΤΖΩΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ)

8. Λήψη απόφασης για παραχώρηση ή μη προς χρήση, του κλειστού γυμναστηρίου του 2ου Γυμνασίου – Λυκείου Αλεξάνδρειας στον Α.Σ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ “ΑΘΛΟΣ” για την πραγματοποίηση του 8ου Θερινού “καμπ” (Ιούλιος 2021). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

9. Λήψη απόφασης για παραχώρηση ή μη προς χρήση, του κλειστού γυμναστηρίου του 2ου Γυμνασίου – Λυκείου Αλεξάνδρειας στο Γυμναστικό Αγωνιστικό Σύλλογο “ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ” για προπονήσεις των τμημάτων καλαθοσφαίρισης (Ιούνιος-Ιούλιος 2021). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

10. Oρισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση Eπιτροπής Kαταλληλότητας και Eπιλογής Kτιρίου κατάλληλου προς μίσθωση για τη στέγαση του 3ου Νηπιαγωγείου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)