Κατηγορίες
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Είδη ατομική προστασίας στην Πολιτική Προστασία και σε εθελοντές παρέδωσε η ΠΚΜ

Σε ειδική τελετή, που πραγματοποιήθηκε στο κτίριο διοίκησης της Περιφέρειας, στους κήπους της Βίλας Αλλατίνι, στη Θεσσαλονίκη, ο κ. Τζιτζικώστας παρέδωσε τα είδη που αντιστοιχούν στις υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας και τις εθελοντικές ομάδες της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

Τις επόμενες μέρες, με ευθύνη των τοπικών Αντιπεριφερειαρχών θα παραδοθούν τα υλικά στα στελέχη Πολιτικής Προστασίας των Δήμων και στους εθελοντές των άλλων έξι Περιφερειακών Ενοτήτων της Κεντρικής Μακεδονίας. Συνολικά η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα διαθέσει 17.700 είδη ατομικής προστασίας και εξοπλισμού.