Κατηγορίες
Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας Τοπική Πολιτική Επικαιρότητα - Δημοτικές παρατάξεις

Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας

Την Πέμπτη 13 Μαΐου 2021 θα συνεδριάσει (έκτακτη συνεδρίαση) με τηλεδιάσκεψη το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας.

Μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι ο ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στο Διοικητικό Συμβούλιο, στο Εποπτικό Συμβούλιο και στις Γενικές Συνελεύσεις της ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να λάβει απόφαση για τον ορισμό εκπροσώπων του Δήμου Αλεξάνδρειας που θα συμμετέχουν στη συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε., την 14η Μαΐου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30, καθώς και στο Διοικητικό και στο Εποπτικό συμβούλιο της εταιρείας.