Κατηγορίες
Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας Τοπική Πολιτική Επικαιρότητα - Δημοτικές παρατάξεις

Την Τετάρτη 21 Απριλίου θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας

Την Τετάρτη 21 Απριλίου, στις 8 το βράδυ, είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί – με τηλεδιάσκεψη – η επόμενη τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας. Στην ημερήσια διάταξη έχουν εγγραφεί προς συζήτηση 13 θέματα από τα οποία υπάρχουν 2-3 που “ξεχωρίζουν”.

Θα αναφέρω: τη συζήτηση για την έγκριση ή όχι του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Αλεξάνδρειας, τον ορισμό των υδρονομέων, το αίτημα στο ΥΠΑΑΤ για παραχώρηση έκτασης. Φυσικά υπάρχουν πάλι οι … “ γνώριμες” αναμορφώσεις του προϋπολογισμού και οι επεκτάσεις δικτύων ΦΟΠ.

Όλα τα θέματα:

1. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του σχεδίου του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2020-2023 του Δήμου Αλεξάνδρειας (Β’ Φάση-Επιχειρησιακός Σχεδιασμός) (σχετ. η υπ΄αριθ. 3/2021 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη της έκθεσης της διαδικασίας κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2020-2023 του Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

3. 8η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 (σχετική απόφαση αριθμ. 141/2021 Οικονομικής Επιτροπής). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

4. 9η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 (σχετική απόφαση αριθμ. 142/2021 Οικονομικής Επιτροπής). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

5. Έγκριση ή μη του υπ΄αριθ. πρωτ. 6494/13-04-2021 πρακτικού της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμήθειας υγρών καυσίμων και λιπαντικών για το έτος 2019, που αφορά την τρίτη τροποποίηση της αριθ.πρωτ.1955/01.02.2019 σύμβασης προμήθειας υγρών καυσίμων του Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

6. Τροποποίηση του ωραρίου εργασίας καθαριστριών ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης των σχολικών μονάδων του Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

7. Λήψη απόφασης για την καταρχήν έγκριση για την κίνηση διαδικασίας εκμίσθωσης με δημοπρασία τμήματος του αρίθ. 143 αγροτεμαχίου αγροκτήματος Σχοινά δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

8. Λήψη απόφασης για: Έγκριση δαπάνης για επέκταση δικτύου ΦΟΠ. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΙΕΡΕΜΙΑΣ)

9. Λήψη απόφασης για: Έγκριση δαπάνης για επέκταση δικτύου ΦΟΠ στον οικισμό Παλαιοχωρίου. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΙΕΡΕΜΙΑΣ)

10. Ορισμός μελών:

α)Επιτροπής διενέργειας κληρώσεων ενδιαφερομένων που θα συμμετέχουν στις εμποροπανηγύρεις του Δήμου,

β)Επιτροπής διεξαγωγής για τις εμποροπανηγύρεις του Δήμου. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

11. Έγκριση ή μη του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

12. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του θέματος: «Υποβολή αιτήματος προς την Διεύθυνση Πολιτικής Γης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, για παραχώρηση της χρήσης έκτασης του οικοπέδου με αρ. 256 Ο.Τ. 21 συνοικισμού Κυψέλη (Νεοχώρι), οριστικής διανομής έτους 1974, με την ένδειξη διαθέσιμο προοριζόμενο δια κοινωφελείς σκοπούς, παιδική χαρά». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

13. Εκλογή υδρονομέων άρδευσης έτους 2021 και καθορισμός της αμοιβής τους. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)