Κατηγορίες
Δήμος Νάουσας Ημαθία

Στις 26 Απριλίου συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας

Τη Δευτέρα 26 Απριλίου 2021 (Μεγ. Δευτέρα), στις 7 το απόγευμα, θα είναι προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας.

Τα θέματα που έχουν εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης, που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη, είναι τα ακόλουθα:

Θέμα 1: Έγκριση ή μη του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Η.Π. Νάουσας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών έργων και Πολεοδομίας

Θέμα 2: 5η Αναμόρφωση ή μη, Προϋπολογισμού Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας 2021 (Οικονομική Υπηρεσία), κατόπιν εισηγήσεως της Οικονομικής Επιτροπής.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.

Θέμα 3: Έγκριση ή μη, έκθεσης δωδεκαμήνου (από 1/1/2020 έως 31/12/2020) για την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.

Θέμα 4: Δωρεάν παραχώρηση τάφου, Δωρεάν ταφή & Δωρεάν κατασκευή μνημείου του αποβιώσαντα Χατζηδάκη Χρήστου του Αναστασίου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.

Θέμα 5: Τελική απόφαση για εκποίηση με δημοπρασία τμήματος του Χερσολείβαδου με αριθ. 920, έκτασης 2.000,10 τ.μ. και τμήματος του 1129 Αλώνια 3.318,90 τ.μ., (συνολικού εμβαδού Ε 5.319,00 τ.μ.), της τοπικής Κοινότητας Αγγελοχωρίου, του Δήμου Νάουσας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.

Θέμα 6: Πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης έτους 2021.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.

Θέμα 7: Έγκριση ή μη παραχώρησης Πομόνας στον ΤΟΕΒ Ροδοχωρίου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.

Θέμα 8: Αποδοχή Επιχορηγήσεων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.

Θέμα 9: Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Νάουσας: α) στο Δ/κό Συμβούλιο, β) στο Εποπτικό Συμβούλιο και γ) στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε και έγκριση ή μη μετατροπής της εταιρείας σε Αναπτυξιακό Οργανισμό του Ν. 4674/2020.

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 10: Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Πάρκου Ηρωικής Πόλης Νάουσας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας.

Θέμα 11: Έγκριση ή μη, Ταμιακού Απολογιστικού πίνακα χρήσης 2020, της ΕΣΕ Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Νεολαίας, Παιδείας, Υγείας και Αθλητισμού.

Θέμα 12: Έγκριση ή μη, Ταμιακού Απολογιστικού πίνακα χρήσης 2020, της ΕΣΕ Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Νεολαίας, Παιδείας, Υγείας και Αθλητισμού.

Θέμα 13: Ρύθμιση Θεμάτων Συντήρησης Διαβάσεων Τ.Κ. Ζερβοχωρίου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών έργων και Πολεοδομίας