Κατηγορίες
Ημαθία

Προσλήψεις πέντε εποχικών υπαλλήλων στο Δήμο Νάουσας

Συνολικά 5 εποχικούς υπαλλήλους θα προσλάβει το προσεχές διάστημα ο Δήμος Νάουσας. Συγκεκριμένα θα προσληφθεί ένας τεχνίτης οικοδόμος ΔΕ, με δίμηνη σύμβαση εργασίας.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών και τα απαιτούμενα προσόντα που αναφέρονται αναλυτικά στην προκήρυξη. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις από 27/4/2021 μέχρι και 6/5/2021, μέχρι τις 14:00 στο Δημοτικό Κατάστημα, Δημ. Βλάχου 30, Νάουσα.

Επίσης, θα προσληφθούν 4 εργάτες πυρασφάλειας ΥΕ, με τετράμηνες συμβάσεις εργασίας, ενόψει της θερινής περιόδου για τον καθαρισμό και την απομάκρυνση της παρακείμενης βλάστησης στους δασικούς δρόμους, τον καθαρισμό δασικών μονοπατιών κ.ά.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις μέχρι και τις 30 Απριλίου 2021 με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά:

1. Αστυνομική Ταυτότητα

2. Απολυτήριο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης,

στο Γραφείο Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Νάουσας (Δ/νση: Δημ. Βλάχου 30, Νάουσα, Τ.Κ. 59200) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από το Γραφείο Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Η.Π. Νάουσας, στο τηλ. 2332350335-6.