Κατηγορίες
Ημαθία

Νάουσα: 700.000 ευρώ από το “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 2” για έργα σε αθλητικές εγκαταστάσεις

Εγκρίθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών, η ένταξη στο πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ”, του έργου «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας Ν. Ημαθίας» συνολικού προϋπολογισμού 700.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), η πρόταση του οποίου είχε υποβληθεί από την δημοτική αρχή τον Δεκέμβριο του 2019.

Η πράξη αποτελείται από τα εξής δύο υποέργα:

-Υποέργο 1: «Κατασκευή Αποδυτηρίων στο γήπεδο Νέας Ροδακινέας Δήμου Η.Π. Νάουσας Ν. Ημαθίας», προϋπολογισμού 310.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με φορέα υλοποίησης το Δήμο Η.Π. Νάουσας.

-Υποέργο 2: «Εργασίες Αναβάθμισης ανοιχτού Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Νάουσας», προϋπολογισμού 390.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).