Κατηγορίες
εργασία

Μια θέση εργασίας στα “Παιδιά της Άνοιξης” στην Αλεξάνδρεια

Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν. Ημαθίας, προκηρύσσει 01 (μία) θέση για την ειδικότητα ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΠΕ / ΤΕ που θα καλύψει τις ανάγκες του Μικτού Κέντρου Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Απασχόλησης και Κατάρτισης ΑμεΑ “Τα Παιδιά της Άνοιξης” στην Αλεξάνδρεια.

Η σύμβαση θα είναι ορισμένου χρόνου και η απασχόληση έξι (06) ώρες καθημερινά.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ :

Αντίστοιχο πτυχίο και άδεια άσκησης επαγγέλματος.

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ :

Επαγγελματική εμπειρία σε σχετικό αντικείμενο.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ :

• Βιογραφικό σημείωμα

• Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας

• Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών

• Φωτοαντίγραφο της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος

• Αποδεικτικό της επαγγελματικής εμπειρίας

Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται στα γραφεία του κέντρου “Τα Παιδιά της Άνοιξης”, Ελ. Βενιζέλου 7 στην Αλεξάνδρεια (απέναντι από το Κέντρο Υγείας).

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 23330 27212.