Κατηγορίες
βουλευτές

Εισηγητής της ΝΔ ο Λ. Τσαβδαρίδης στο νομοσχέδιο για τη Δικαιοσύνη

Καινοτόμο και μεταρρυθμιστικό νομοθέτημα το οποίο αντιμετωπίζει άμεσα τα οργανωτικά και λειτουργικά προβλήματα του Σώματος των Δικαστικών Υπαλλήλων ενώ παράλληλα βελτιώνει ακόμη περισσότερο την ποιότητα του συστήματος απονομής της δικαιοσύνης στη χώρα μας μέσω του εξορθολογισμού και της αναβάθμισης της διοικητικής της υποστήριξης, χαρακτήρισε τον νέο Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων ο εισηγητής της ΝΔ κ. Λάζαρος Τσαβδαρίδης.

Στην ομιλία στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, όπου και συζητείται το συγκεκριμένο σχέδιο Νόμου, ο Αν. Γεν. Γραμματέας ΚΟ της ΝΔ και Βουλευτής Ημαθίας σημείωσε ότι οι κυρίαρχοι άξονές του είναι:

· Η οριστική επίλυση του ζητήματος της υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων στα δικαστήρια με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

· Η κατάργηση του ανώτατου ορίου ηλικίας διορισμού

· Η καινοτόμα προσαρμογή των διατάξεων του Νέου Κώδικα προς τον Κώδικα Δημοσίων Υπαλλήλων και στα ζητήματα οργάνωσης της Υπηρεσίας των Δικαστικών Υπαλλήλων

· Η βελτίωση του συστήματος αξιολόγησης των δικαστικών υπαλλήλων καθώς και η ενίσχυση του πλαισίου διαρκούς εκπαίδευσης και επιμόρφωσής τους

· Η βελτίωση των κριτηρίων και προϋποθέσεων επιλογής Προϊσταμένων

· Η ενίσχυση της ποιοτικής απονομής της δικαιοσύνης μέσω της σύσταση δύο νέων αυτοτελών κλάδων εξειδικευμένων δικαστικών υπαλλήλων, σε νέα ιδιαίτερης σημασίας πεδία, όπως η νομική τεκμηρίωση, η επικοινωνία και οι διεθνείς σχέσεις, οι οποίοι θα επικουρούν τους δικαστικούς λειτουργούς στο δικαιοδοτικό τους έργο

Ο κ. Τσαβδαρίδης επισήμανε επίσης ότι η Κυβέρνηση της ΝΔ δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα την μεταρρύθμιση του χώρου της Δικαιοσύνης επ’ ωφελεία των λειτουργών της, των υπαλλήλων της αλλά κυρίως των ίδιων των Ελλήνων πολιτών. Προς αυτή την κατεύθυνση, υπενθύμισε μία σειρά βημάτων που ήδη έχουν γίνει, όπως η προώθηση της διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, η βελτίωση του συντονισμού των διαφόρων υπηρεσιών και φορέων, που είναι επιφορτισμένοι με την καταπολέμηση της διαφθοράς, η επιτάχυνση των διαδικασιών εκδίκασης σημαντικών υποθέσεων, με μεγάλο αναπτυξιακό αποτύπωμα μέσω της δημιουργίας ειδικών τμημάτων.

Επιπροσθέτως τόνισε ότι η κυβέρνηση κωδικοποίησε τη δικονομία του Ελεγκτικού Συνεδρίου επιταχύνοντας έτσι την εκδίκαση των υποθέσεων που έχουν δημοσιονομικό αποτέλεσμα και κυρίως, προχωρά στην ταχύτατη ψηφιοποίηση της Δικαιοσύνης, που ως αποτέλεσμα μέχρι σήμερα έχει να έχουν εκδοθεί πάνω από 100.000 πιστοποιητικά από δικαστικές αρχές, το ποινικό μητρώο πλέον να αιτείται και να παραδίδεται ηλεκτρονικά τις αποφάσεις οι διάδικοι και οι δικηγόροι να μπορούν να τις προμηθεύονται ηλεκτρονικά και ατελώς και να έχει διευρυνθεί εντυπωσιακά η ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων.

Αναλυτικά, η εισήγηση του βουλευτή Ημαθίας στο βίντεο που ακολουθεί: