Κατηγορίες
Οικονομία

myDATA: αλλαγές στην έναρξη της υποχρεωτικής ψηφιακής διαβίβασης στην πλατφόρμα των Ηλεκτρονικών Βιβλίων

Λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις της πανδημίας, με κοινή απόφαση του Υφυπουργού
Οικονομικών κ. Απόστολου Βεσυρόπουλου και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων κ. Γιώργου Πιτσιλή, μετατίθεται για την 1 η /7/2021 η έναρξη της
υποχρεωτικής ψηφιακής διαβίβασης στην πλατφόρμα των Ηλεκτρονικών Βιβλίων – myDATA
για όλες τις επιχειρήσεις και για παραστατικά που εκδίδουν από αυτή την ημερομηνία και
έπειτα.
Αντίστοιχα, τα παραστατικά που εκδίδουν οι επιχειρήσεις κατά το πρώτο εξάμηνο του
2021, θα πρέπει να διαβιβαστούν στην πλατφόρμα myDATA μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2021.