Κατηγορίες
Ημαθία

Τρεις υδρονομείς θα προσλάβει ο Δήμος Νάουσας

Στην πρόσληψη τριών υδρονομέων, με συμβάσεις εργασίας διάρκειας 5 μηνών, θα προχωρήσει ο Δήμος Νάουσας για τις ανάγκες της αρδευτικής περιόδου στην Κοινότητα Μαρίνας, Πολυπλατάνου και Αγγελοχωρίου έως τις 30/09/2021.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει: α) να είναι Έλληνες πολίτες, β) να έχουν ηλικία από 23 έως 60 ετών και γ) να είναι κάτοχοι απολυτηρίου υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Αιτήσεις με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά (1. φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, 2. φωτοαντίγραφο απολυτηρίου υποχρεωτικής εκπαίδευσης), θα υποβάλλονται στο Γραφείο Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού Δήμου Νάουσας από 22/03/2021 έως και 29/03/2021.

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από το Γραφείο Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Η.Π. Νάουσας, στο τηλ. 2332350335-6.