Κατηγορίες
Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας Τοπική Πολιτική Επικαιρότητα - Δημοτικές παρατάξεις

Στις 5 Απριλίου συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας

Με μόλις τέσσερα θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει (τακτική συνεδρίαση) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξάνδρειας.

Η συνεδρίαση, λόγω των περιοριστικών μέτρων για τον κορωνοϊό, θα γίνει με τηλεδιάσκεψη ενώ τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα ακόλουθα:

1. 7η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 (σχετική απόφαση αριθμ. 89/2021 Οικονομικής Επιτροπής ) – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2021. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

2. Λήψη απόφασης για την υποχρεωτική αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (O.Π.Δ.) Δήμου Αλεξάνδρειας για το έτος 2021, σύμφωνα με την ΚΥΑ 34574/05.07.2018 (ΦΕΚ 2942/20.07.2018 τεύχος Β’) (ΣΧΕΤ.: Αριθμ. 90/16-03-2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

3. Λήψη απόφασης για : Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΙΕΡΕΜΙΑΣ )

4. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως του κ. Αντωνίου Ματόπουλου του Εμμανουήλ (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)