Κατηγορίες
Δήμος Αλεξάνδρειας

Νέα online επιμορφωτικά προγράμματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας σε μία πρωτοπόρα συνεργασία με τα Προγράμματα Ψυχικής Υγείας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ανακοινώνουν την προκήρυξη επιμορφωτικών προγραμμάτων (με μειωμένα δίδακτρα), ως μία κοινωνική, εκπαιδευτική δράση με πολλαπλασιαστικά οφέλη. Επιπλέον, λαμβάνουν υπόψη τις συνέπειες του COVID 19 στον ελληνικό πληθυσμό και τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές ανάγκες του.

Τα Προγράμματα, για τα οποία συντονίστρια από την πλευρά του Δήμου είναι η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Όλγα Μοσχοπούλου, απευθύνονται όχι μόνο σε επαγγελματίες, αλλά και στο ευρύ κοινό.

Τα προγράμματα αφορούν τους τομείς της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, της Παιδοψυχολογίας, του Coaching, της Τέχνης και της Γυναικείας Ψυχολογίας. Στοχεύουν στην αντιμετώπιση των συναισθηματικών επιπτώσεων της πανδημίας και εξασφαλίζουν μία ποιοτική γνώση. Τα δίδακτρα των προγραμμάτων λόγω της συνεργασίας με τον Δήμο Αλεξάνδρειας είναι αρκετά μειωμένα (συμβολικό ποσό 100 ευρώ ετησίως).

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ, στο site του Δήμου Αλεξάνδρειας.