Κατηγορίες
κοινωνία

Ηλεκτρονικά η έκδοση αντίγραφου ποινικού μητρώου

Ηλεκτρονικά και με τους κωδικούς του taxis θα γίνεται πλέον από τους ενδιαφερόμενους το αίτημα για έκδοση αντιγράφου ποινικού μητρώου, μέσα από τη σελίδα poiniko.services.gov.gr

Οι αιτούντες/αιτούσες το αντίγραφο ποινικού μητρώου θα το λαμβάνουν ηλεκτρονικά μετά από ειδοποίηση, και σε δεύτερο χρόνο στο gov.gr στην Θυρίδα Πολίτη. Η διάρκεια ισχύος του είναι έως και 3 μήνες.

Πρόκειται για μια ακόμη υπηρεσία απ’ το Δημόσιο που μπαίνει στη ζωή μας. Λόγω του κορωνοϊού και των περιορισμών είναι πάρα πολλές τέτοιου είδους υπηρεσίες που πλέον παρέχονται ηλεκτρονικά, αφού υπήρξε μια αδιαμφισβήτητη επιτάχυνση των διαδικασιών δημιουργίας πλατφορμών του Δημοσίου που παρέχουν υπηρεσίες στους πολίτες και που βοηθούν στη μείωση της γραφειοκρατίας.