Κατηγορίες
Δήμος Αλεξάνδρειας

Εγκρίθηκε πρόταση του Δήμου Αλεξάνδρειας για δημιουργία και αναβάθμιση στάσεων λεωφορείων

Εγκρίθηκε η πρόταση του Δήμου Αλεξάνδρειας για το έργο “Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για τη δημιουργία και αναβάθμιση των στάσεων για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού”, προϋπολογισμού 57.988,60 ευρώ, μέσω του προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης V, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» θα διαθέσει το ποσό των 50.000 ευρώ, για το έργο “Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού”, και το ποσό των 7.988,60 ευρώ θα διατεθεί από ιδίους πόρους.

Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας Παναγιώτης Γκυρίνης, ευχαρίστησε όλους όσους έχουν συνδράμει για το αποτέλεσμα και δήλωσε ότι “Συνεχίζουμε την προσπάθεια ένταξης και εκτέλεσης έργων και εργασιών, με επίκεντρο πάντα τους δημότες μας και τη βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής τους”.