Κατηγορίες
Δήμος Αλεξάνδρειας

Δυο άτομα για το Κοινωνικό Φαρμακείο θα προσλάβει ο Δήμος Αλεξάνδρειας

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για το Κοινωνικό Φαρμακείο με τις παρακάτω ειδικότητες:

  • ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ
  • ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

με διάρκεια σύμβασης Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του Προγράμματος.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε ΕΔΩ, στον ιστότοπο του Δήμου Αλεξάνδρειας.