Κατηγορίες
Ημαθία παιδεία

Πρόσκληση για πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στο Μουσικό Σχολείο Βέροιας

Από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας εκδόθηκε τοπική πρόσκληση για την πρόσληψη δύο (2) ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, με σκοπό να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του Μουσικού Σχολείου Βέροιας, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμοι προς πρόσληψη ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί τόσο στον οριστικό πίνακα 21/01/2021 Εμπειροτεχνών Ωρομισθίων Μουσικών όσο και στον Προσωρινό Ενιαίο Πίνακα Αναπληρωτών – Ωρομισθίων σχολικού έτους 2020 – 2021, για τις παρακάτω ειδικεύσεις:

  • Μουσική Ειδίκευση «Ποντιακή Λύρα», 11 ώρες την εβδομάδα
  • Μουσική Ειδίκευση «Βιολοντσέλο», 6 ώρες την εβδομάδα

Οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα τυπικά προσόντα των οικείων κλάδων καλούνται να υποβάλλουν

αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας

(Βέροια, Μούμογλου 1) από τη Πέμπτη 11.02.2021 έως και την Δευτέρα 15.02.2021.