Κατηγορίες
Οικονομία

Παράταση στην καταβολή των τελών κυκλοφορίας μέχρι 1/3

Ολιγοήμερη παράταση στην προθεσμία για την εμπρόθεσμη καταβολή τελών κυκλοφορίας του 2021 έδωσε το Υπουργείο Οικονομικών, με σκοπό τη διευκόλυνση των υπόχρεων.

Έτσι η εμπρόθεσμη καταβολή παρατείνεται μέχρι τη Δευτέρα 1 Μαρτίου 2021.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο, πρόστιμα τελών κυκλοφορίας που τυχόν καταβλήθηκαν από 27/2/2021, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, επιστρέφονται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.