Κατηγορίες
αγροτικά

Δημοπρασίες αγροτεμαχίων του Δήμου Αλεξάνδρειας στις 15 και 16 Φεβρουαρίου

Σε πλειοδοτικές φανερές και προφορικές δημοπρασίες αγροτεμαχίων που έχει στην κατοχή του και βρίσκονται σε διάφορα σημεία (ενδεικτικά: Τρίκαλα, Καβάσιλα, Σταυρό, Αγκαθιά) προχωρά ο Δήμος Αλεξάνδρειας το διήμερο 15 και 16 Φεβρουαρίου 2021.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις:

Την 15η Φεβρουαρίου του έτους 2021 ημέρα Δευτέρα, θα γίνει πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία στο Δημοτικό Κατάστημα Αλεξάνδρειας:

 • Την ώρα 08:00 με 09:00 για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων της Κοινότητας Βρυσακίου του Δήμου Αλεξάνδρειας, στην οποία μπορούν να συμμετέχουν μόνο δημότες – κάτοικοι της Δημοτικής Ενότητας Αλεξάνδρειας. Πρώτη επαναληπτική ορίζεται η 22α Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Δευτέρα την ίδια ώρα, στην οποία μπορούν να συμμετέχουν δημότες – κάτοικοι του Δήμου Αλεξάνδρειας. Δεύτερη επαναληπτική ορίζεται η 01η Μαρτίου 2021 ημέρα Δευτέρα την ίδια ώρα, στην οποία μπορεί να συμμετέχει οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος.
 • Την ώρα 09:00 με 10:00 για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων της Κοινότητας Λουτρού του Δήμου Αλεξάνδρειας, στην οποία μπορούν να συμμετέχουν μόνο δημότες – κάτοικοι της Δημοτικής Ενότητας Αλεξάνδρειας. Πρώτη επαναληπτική ορίζεται η 22α Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Δευτέρα την ίδια ώρα, στην οποία μπορούν να συμμετέχουν δημότες – κάτοικοι του Δήμου Αλεξάνδρειας. Δεύτερη επαναληπτική ορίζεται η 01η Μαρτίου 2021 ημέρα Δευτέρα την ίδια ώρα, στην οποία μπορεί να συμμετέχει οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος.
 • Την ώρα 10:00 με 11:00 για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων της Κοινότητας Αλεξάνδρειας του Δήμου Αλεξάνδρειας, στην οποία μπορούν να συμμετέχουν μόνο δημότες – κάτοικοι της Δημοτικής Ενότητας Αλεξάνδρειας. Πρώτη επαναληπτική ορίζεται η 22α Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Δευτέρα την ίδια ώρα, στην οποία μπορούν να συμμετέχουν δημότες – κάτοικοι του Δήμου Αλεξάνδρειας. Δεύτερη επαναληπτική ορίζεται η 01η Μαρτίου 2021 ημέρα Δευτέρα την ίδια ώρα, στην οποία μπορεί να συμμετέχει οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος.
 • Την ώρα 11:00 με 12:00 για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων της Κοινότητας Προδρόμου του Δήμου Αλεξάνδρειας, στην οποία μπορούν να συμμετέχουν μόνο δημότες – κάτοικοι της Δημοτικής Ενότητας Μελίκης. Πρώτη επαναληπτική ορίζεται η 22α Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Δευτέρα την ίδια ώρα, στην οποία μπορούν να συμμετέχουν δημότες – κάτοικοι του Δήμου Αλεξάνδρειας. Δεύτερη επαναληπτική ορίζεται η 01η Μαρτίου 2021 ημέρα Δευτέρα την ίδια ώρα, στην οποία μπορεί να συμμετέχει οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος.
 • Την ώρα 12:00 με 13:00 για την εκμίσθωση του αρ. 477 αγροτεμαχίων της Κοινότητας Αγκαθιάς του Δήμου Αλεξάνδρειας, στην οποία μπορούν να συμμετέχουν μόνο δημότες – κάτοικοι της Δημοτικής Ενότητας Μελίκης. Πρώτη επαναληπτική ορίζεται η 22α Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Δευτέρα την ίδια ώρα, στην οποία μπορούν να συμμετέχουν δημότες – κάτοικοι του Δήμου Αλεξάνδρειας. Δεύτερη επαναληπτική ορίζεται η 01η Μαρτίου 2021 ημέρα Δευτέρα την ίδια ώρα, στην οποία μπορεί να συμμετέχει οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος.
 • Την ώρα 13:00 με 14:00 για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων της Κοινότητας Τρικάλων του Δήμου Αλεξάνδρειας, στην οποία μπορούν να συμμετέχουν μόνο δημότες – κάτοικοι της Δημοτικής Ενότητας Πλατέος. Πρώτη επαναληπτική ορίζεται η 22α Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Δευτέρα την ίδια ώρα, στην οποία μπορούν να συμμετέχουν δημότες – κάτοικοι του Δήμου Αλεξάνδρειας. Δεύτερη επαναληπτική ορίζεται η 01η Μαρτίου 2021 ημέρα Δευτέρα την ίδια ώρα, στην οποία μπορεί να συμμετέχει οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος.

Την 16η Φεβρουαρίου του έτους 2021 ημέρα Τρίτη, θα γίνει πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία στο Δημοτικό Κατάστημα Αλεξάνδρειας:

 • Την ώρα 09:00 με 10:00 για την εκμίσθωση του αρ. 292 αγροτεμαχίου της Κοινότητας Σταυρού, στην οποία μπορούν να συμμετέχουν μόνο δημότες – κάτοικοι του Δήμου Αλεξάνδρειας. Επαναληπτική ορίζεται η 23η Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Τρίτη την ίδια ώρα, στην οποία μπορεί να συμμετέχει οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος.
 • Την ώρα 10:00 με 11:00 για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων της Κοινότητας Επισκοπής, στην οποία μπορούν να συμμετέχουν μόνο δημότες – κάτοικοι της Δημοτικής Ενότητας Αντιγονιδών. Πρώτη επαναληπτική ορίζεται η 23η Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Τρίτη την ίδια ώρα, στην οποία μπορούν να συμμετέχουν δημότες – κάτοικοι του Δήμου Αλεξάνδρειας. Δεύτερη επαναληπτική ορίζεται η 02α Μαρτίου 2021 ημέρα Τρίτη την ίδια ώρα, στην οποία μπορεί να συμμετέχει οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος.
 • Την ώρα 11:00 με 12:00 για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων της Κοινότητας Καβασίλων, στην οποία μπορούν να συμμετέχουν μόνο δημότες – κάτοικοι της Δημοτικής Ενότητας Αντιγονιδών. Πρώτη επαναληπτική ορίζεται η 23η Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Τρίτη την ίδια ώρα, στην οποία μπορούν να συμμετέχουν δημότες – κάτοικοι του Δήμου Αλεξάνδρειας. Δεύτερη επαναληπτική ορίζεται η 02α Μαρτίου 2021 ημέρα Τρίτη την ίδια ώρα, στην οποία μπορεί να συμμετέχει οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος.
 • Την ώρα 12:00 με 13:00 για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων της Κοινότητας Σταυρού, στην οποία μπορούν να συμμετέχουν μόνο δημότες – κάτοικοι της Δημοτικής Ενότητας Αντιγονιδών. Πρώτη επαναληπτική ορίζεται η 23η Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Τρίτη την ίδια ώρα, στην οποία μπορούν να συμμετέχουν δημότες – κάτοικοι του Δήμου Αλεξάνδρειας. Δεύτερη επαναληπτική ορίζεται η 02α Μαρτίου 2021 ημέρα Τρίτη την ίδια ώρα, στην οποία μπορεί να συμμετέχει οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος.
 • Την ώρα 13:00 με 14:00 για την εκμίσθωση του αρ. 477 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Ραψωμανίκης της Κοινότητας Αλεξάνδρειας, στην οποία μπορούν να συμμετέχουν μόνο δημότες – κάτοικοι Δημοτικής Ενότητας Αλεξάνδρειας. Επαναληπτική ορίζεται η 23η Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Τρίτη την ίδια ώρα, στην οποία μπορεί να συμμετέχει οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος.

Οι δημοπρασίες θα διενεργηθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αρίθ. 215/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξάνδρειας.

Περισσότερες πληροφορίες για τις δημοπρασίες παρέχονται στη Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης Περιβάλλοντος και Καθαριότητας – Τμήμα Υπηρεσίας Δόμησης, στην οδό Ελ. Βενιζέλου 2 στην Αλεξάνδρεια, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 23333-51304.