Κατηγορίες
ΔΕΥΑ Αλεξάνδρειας Δήμος Αλεξάνδρειας τοπική επικαιρότητα

ΔΕΥΑ Αλεξάνδρειας: προσοχή σε υδρόμετρα και σωληνώσεις λόγω του παγετού

Από τη ΔΕΥΑ Αλεξάνδρειας ανακοινώθηκε ότι λόγω επικείμενης μεγάλης πτώσης θερμοκρασίας και εμφάνισης παγωνιάς, η οποία θα ξεκινήσει τις επόμενες μέρες, προκειμένου να αποφευχθεί το όποιο πρόβλημα λόγω παγετού σε υδρόμετρα και ιδιωτικές σωληνώσεις ύδρευσης (ειδικά σε μονοκατοικίες) συνιστάται να ληφθούν προληπτικά μέτρα όπως η κάλυψη των υδρομέτρων.

Επειδή κατά τη διάρκεια της νύχτας οι θερμοκρασίες θα είναι πολύ χαμηλές συνιστάται να αφεθούν οι βρύσες ανοιχτές (με πολύ χαμηλή ροή) κατά τη διάρκεια των νυχτερινών ωρών, ούτως ώστε να μην παγώσει το νερό μέσα στις εξωτερικές υδραυλικές σωληνώσεις και μπλοκάρει η ροή του νερού.