Κατηγορίες
Ημαθία

Πρόσκληση σε Τακτική Γενική – Απολογιστική Συνέλευση του “Έρασμου”

Καλούνται σε Τακτική Γενική – Απολογιστική Συνέλευση τα μέλη του Συλλόγου Κοινωνικής Παρέμβασης με το διακριτικό τίτλο «Έρασμος», την Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 5.00μ.μ. στην αίθουσα του 1ου Ορόφου των γραφείων μας επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου 17 στη Βέροια.

Θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Απολογισμός έτους 2020
2. Ειδικός Απολογισμός 2020
3. Διάφορες Προτάσεις

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία στην παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου του ιδίου έτους στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα με τα ίδια θέματα.