Κατηγορίες
Δήμος Αλεξάνδρειας Οικονομία

Επίδομα θέρμανσης: πότε καταβάλλεται – οι συντελεστές στο Δήμο Αλεξάνδρειας

Επειδή ρωτάτε να μάθετε τι γίνεται με το επίδομα θέρμανσης (όχι μόνο το πότε καταβάλλεται αλλά και λεπτομέρειες), είπαμε να το ψάξουμε λίγο – γιατί όπως το συνηθίζουμε εδώ στην Περισκόπηση δεν μας αρέσει η στείρα αντιγραφή των μεγάλων ΜΜΕ αλλά θέλουμε να εξειδικεύουμε λίγο τα θέματα και να βλέπουμε τι ισχύει ειδικά για την περιοχή μας.

Όσον αφορά την ημερομηνία καταβολής να πούμε πως οι πρώτες πληρωμές αναμένεται να γίνουν την Πέμπτη 28 ή την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου. Άλλωστε, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά η πρώτη καταβολή (που αφορά τις αγορές μέχρι τα τέλη του 2020) θα γίνονταν μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2021.

Φέτος όμως αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού, αφού η χώρα έχει χωριστεί σε πάρα πολλά κομμάτια, λαμβάνοντας υπόψη μια σειρά από κριτήρια.

Στην απόφαση αναφέρεται ότι το ύψος του επιδόματος για αγορές των επιδοτούμενων ειδών καυσίμων θέρμανσης καθορίζεται στο ποσό των διακοσίων είκοσι (220) ευρώ πολλαπλασιαζόμενο με τον συντελεστή επιδότησης ανά οικισμό στον οποίο βρίσκεται η κύρια κατοικία και προσαυξανόμενο κατά 10% για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του δικαιούχου. Το επίδομα που θα προκύψει κατά τα ανωτέρω δεν δύναται να υπολείπεται του ποσού των ογδόντα (80) ευρώ ούτε να υπερβαίνει το ποσό των εξακοσίων πενήντα (650) ευρώ.

Ποιος είναι όμως ο συντελεστής επιδότησης στο Δήμο Αλεξάνδρειας;

Από αυτά που βρήκαμε τον υψηλότερο συντελεστή τον έχει το Νεόκαστρο (0,7958).

Οι συντελεστές είναι:

  • στην Αλεξάνδρεια 0,7452
  • στο Πλατύ είναι 0,7589
  • στη Μελίκη είναι 0,7646
  • στα Καβάσιλα είναι 0,7464.

Για να καταλάβουμε λίγο τις διαφορές που μπορεί να προκύψουν μεταξύ χωριών που είναι πολύ κοντά μεταξύ τους αλλά έχουν λίγο διαφορετικά χαρακτηριστικά, αρκεί να δούμε τη διαφορά στους συντελεστές μεταξύ Μελίκης και Νεοκάστρου (που απέχουν σε ευθεία μόλις 1000-1200 μέτρα) ή μεταξύ Πλατέος και Αράχου (που απέχουν σε ευθεία μόλις 2 χιλιόμετρα). Οι διαφορές στο τέλος για παρόμοια νοικοκυριά μπορεί να είναι στο μισό ή στο ένα ή δυο ευρώ, όμως θα υπάρχουν.

Φυσικά περισσότερα θα μπορείτε να μάθετε από τους πιο ειδικούς ημών (π.χ. τον λογιστή σας) όμως μην κάνετε τζάμπα καμιά σύγκριση με τα περσινά ποσά που πήρατε εσείς ή με το φετινό που πήρε κάποιος φίλος σας σε διπλανό χωριό…