Κατηγορίες
Δήμος Αλεξάνδρειας τοπική επικαιρότητα

Δήμος Αλεξάνδρειας: αναμένεται νέο σύγχρονο απορριμματοφόρο πλάγιας φόρτωσης

Με ένα νέο σύγχρονο απορριμματοφόρο πλάγιας φόρτωσης αναμένεται να ενισχυθεί ο στόλος των οχημάτων του Δήμου Αλεξάνδρειας. Το κόστος για την αναβάθμιση αυτή – που σίγουρα θα κάνει τη διαφορά – θα αγγίξει τα 319.920 ευρώ ενώ η παραλαβή αναμένεται σε εύλογο χρονικό διάστημα (τηρουμένων των αναλογιών και του γνωστού… ρυθμού που διάφορα πράγματα κινούνται στον Δημόσιο Τομέα).

Με απόφαση Γκυρίνη η δαπάνη έχει εγκριθεί και η πίστωση έχει διατεθεί, οπότε με το που θα λυθούν τα διαδικαστικά θα δούμε ένα ακόμη απορριμματοφόρο αυτού του τύπου στους δρόμους (πιο σύγχρονο όμως σε σχέση με αυτό που υπάρχει).

Η έως τώρα εμπειρία – που μεταξύ μας, δεν ήταν καλή σε συνδυασμό και με την έλλειψη ΣΜΑ – έδειξε πως η μη συνέχιση του προγράμματος του Μπάμπη Γκιόνογλου (στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας) σχετικά με την αποκομιδή των απορριμμάτων στο πολεοδομικό συγκρότημα της Αλεξάνδρειας ήταν ένα τραγικό λάθος.

Εν συντομία να αναφέρουμε πως στο σχεδιασμό τότε ήταν να μπουν σταδιακά μεγάλοι κάδοι στα περισσότερα σημεία της Αλεξάνδρειας, ώστε η αποκομιδή να γίνεται με απορριμματοφόρο πλάγιας φόρτωσης και με τον ελάχιστο αριθμό εργαζομένων (απαιτείται ένας μόνο εργαζόμενος – ο οδηγός του οχήματος). Και κάποια στιγμή στο όλο πλάνο θα έμπαινε και ένα δεύτερο απορριμματοφόρο.

Άγνωστο γιατί αυτό το πράγμα στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας δεν “περπάτησε”, οπότε σε συνδυασμό με τη μη λειτουργία του ΣΜΑ και με τα συνεχή προβλήματα του μοναδικού απορριμματοφόρου πλάγιας φόρτωσης η κατάσταση είχε γίνει ασφυκτική.

Ας ελπίσουμε πως η προσθήκη του νέου απορριμματοφόρου πλάγιας φόρτωσης σε συνδυασμό και με τα υπόλοιπα απορριμματοφόρα που έχουν ήδη ενταχθεί στο στόλο του Δήμου θα λύσει το πρόβλημα.

Όμως:

1) απομένει να δούμε επίσης σε τι στάδιο βρίσκεται η ιστορία με τον ΣΜΑ (πλέον το όλο σκηνικό εκεί το διαχειρίζεται η ΠΚΜ)

2) η κεντρική διοίκηση να μεριμνήσει για το “άνοιγμα” προσλήψεων, ώστε να στελεχωθούν οι υπηρεσίες των Δήμων της χώρας.

Αλλιώς στο τέλος θα φτάσουμε στην περιοχή μας στο άλλο άκρο και στο τέλος θα μιλάμε για υποδομή που θα υπάρχει (θα έχουμε επαρκή αριθμό οχημάτων για την αποκομιδή των απορριμμάτων) αλλά δεν θα υπάρχουν εργαζόμενοι…

Στην Ελλάδα είμαστε, μπορεί να συμβούν τα πάντα!