Κατηγορίες
podcasts

13: Ε-ε-έρχεται νωρίτερα (το εμβόλιο) και πάμε για να φτιάξουμε μαλλί…

Λογάριθμοι για τα φεικ νιουζ, Εκκλησία – κομμωτήρια – κλικ αγουέι και το εμβόλιο που η Γερμανία αποφάσισε να το πάρουμε νωρίτερα.