Κατηγορίες
Τοπική Πολιτική Επικαιρότητα - Δημοτικές παρατάξεις

Στις 7 Δεκεμβρίου συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας (με τηλεδιάσκεψη)

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας θα πραγματοποιηθεί δια τηλεδιάσκεψης τη Δευτέρα 7η Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30.

Στη ημερήσια διάταξη έχουν εγγραφεί προς εννέα θέματα, τα ακόλουθα (στο σημείο αυτό ακούστε πατώντας ΕΔΩ και το πιο πρόσφατο podcast σχετικά με τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου):

1. 18η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 (σχετική απόφαση αριθμ. 362/2020 Οικονομικής Επιτροπής – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2020. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

2. Λήψη απόφασης για την μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων των αδρανών τραπεζικών λογαριασμών στον λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος και κατάργηση – κλείσιμο αυτών. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

3. Λήψη απόφασης για τον αποχαρακτηρισμό ανενεργών χρηματοδοτήσεων ταμειακών υπολοίπων και χαρακτηρισμό τους ως έκτακτα έσοδα (ανειδίκευτα). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

4. Έκφραση γνώμης για την προσαρμογή της εταιρίας ΑΝΗΜΑ Α.Ε. στις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 4674/2020 (Α’ 53) και ν. 4690/2020 (Α’ 104) και τον μετασχηματισμό της σε Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

5. Διατύπωση απόψεων για τη δραστηριότητα με τίτλο: “Διαβίβαση φακέλου Μ.Π.E., μέσω του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (Η.Π.Μ.) και με αριθμό Περιβαλλοντικής Ταυτότητας (ΠΕΤ) 2003277528, για την αρχική έγκριση περιβαλλοντικών όρων που αφορά τη μετεγκατάσταση τμήματος της δραστηριότητας «Πλωτή οστρακοκαλλιέργεια με το σύστημα long-line» από το τεμάχιο Α25 τρέχουσας ιδιοκτησίας των κ.κ. Καλημερίδου Ασημούλας, Καλημερίδη Νικολάου, Καλημερίδη Στυλιανού και Μπατσόκη Παύλου, στη νέα θέση ΗΝ22, στη θαλάσσια περιοχή της Τ.Κ.Κλειδίου, της Δ.Ε. Πλατέος, του Δ. Αλεξάνδρειας, της Π.Ε.Ημαθίας, σε έκταση 15 στρ. και δυναμικότητας έως 100,35 τον./έτος.», (υποκατηγορία Α2 – Ομάδα 8η:Υδατοκαλλιέργειες, με Α/Α04: Εκτροφή Καρκινοειδών και Μαλακίων)» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

6. Διατύπωση απόψεων για τη δραστηριότητα με τίτλο: «Διαβίβαση φακέλου Μ.Π.E., μέσω του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (Η.Π.Μ.) και με αριθμό Περιβαλλοντικής Ταυτότητας (ΠΕΤ) 2003277627, για την αρχική έγκριση περιβαλλοντικών όρων που αφορά τη μετεγκατάσταση τμήματος της δραστηριότητας «Πλωτή οστρακοκαλλιέργεια με το σύστημα long-line» από το τεμάχιο Α25 τρέχουσας ιδιοκτησίας των κ.κ. Καλημερίδου Ασημούλας, Καλημερίδη Νικολάου, Καλημερίδη Στυλιανού και Μπατσόκη Παύλου, στη νέα θέση ΗΝ23, στη θαλάσσια περιοχή της Τ.Κ.Κλειδίου, της Δ.Ε.Πλατέος, του Δ.Αλεξάνδρειας, της Π.Ε.Ημαθίας, σε έκταση 13,7 στρ. και δυναμικότητας έως 91,75 τον./έτος. υποκατηγορία Α2 – Ομάδα 8η:Υδατοκαλλιέργειες, με Α/Α04: Εκτροφή Καρκινοειδών και Μαλακίων)» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

7. Διατύπωση απόψεων για τη δραστηριότητα με τίτλο: «Διαβίβαση φακέλου Μ.Π.E., μέσω του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (Η.Π.Μ.) και με αριθμό Περιβαλλοντικής Ταυτότητας (ΠΕΤ) 2003277825, για την αρχική έγκριση περιβαλλοντικών όρων που αφορά τη μετεγκατάσταση τμήματος της δραστηριότητας «Πλωτή οστρακοκαλλιέργεια με το σύστημα long-line» από το τεμάχιο Α25 τρέχουσας ιδιοκτησίας των κ.κ. Καλημερίδου Ασημούλας, Καλημερίδη Νικολάου, Καλημερίδη Στυλιανού και Μπατσόκη Παύλου, στη νέα θέση ΗΝ24, στη θαλάσσια περιοχή της Τ.Κ. Κλειδίου, της Δ.Ε. Πλατέος, του Δ.Αλεξάνδρειας, της Π.Ε. Ημαθίας, σε έκταση 10 στρ. και δυναμικότητας έως 66,90 τον./έτος. (υποκατηγορία Α2 – Ομάδα 8η:Υδατοκαλλιέργειες, με Α/Α04: ΕκτροφήΚαρκινοειδών και Μαλακίων) » (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

8. Λήψη απόφασης για: Έγκριση δαπάνης για σύνδεση φωτοβολταϊκού σταθμού. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΙΕΡΕΜΙΑΣ)

9. Λήψη απόφασης για: Έγκριση δαπάνης για επέκταση δικτύου ΦΟΠ στο Καλοχώρι. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΙΕΡΕΜΙΑΣ)