Κατηγορίες
Ημαθία

Νάουσα: υπογράφηκαν οι συμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων

Υπεγράφησαν μεταξύ του Δήμου Νάουσας και της αναδόχου εταιρείας (την Πέμπτη, 17-12-2020), οι συμβάσεις των έργων:

Α) “Εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίου Γυμνασίου Κοπανού”, προϋπολογισμού μελέτης 869.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α., και

Β) “Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Θεάτρου – Πολιτιστικού Κέντρου Νάουσας”, προϋπολογισμού μελέτης 494.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α., κατόπιν των σχετικών εγκρίσεων από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Η σύμβαση υπεγράφη στο δημαρχείο, παρουσία του Δημάρχου κ. Νικόλα Καρανικόλα, του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων και Πολεοδομίας κ. Βασίλη Τζουβάρα και των εκπροσώπων της εταιρείας “ΣΤΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” η οποία ανακηρύχθηκε Ανάδοχος των έργων προσφέροντας στην διαγωνιστική διαδικασία την μεγαλύτερη προσφορά.

Στόχος των παρεμβάσεων, που θα γίνουν στο πλαίσιο κατασκευής των συγκεκριμένων έργων, είναι η βελτίωση των ενεργειακών χαρακτηριστικών των κτιρίων του Γυμνασίου Κοπανού και του Δημοτικού Θεάτρου.

Ειδικότερα, το σύνολο των παρεμβάσεων για τις ενεργειακές αναβαθμίσεις των εν λόγω κτιρίων περιλαμβάνονται στις εξής δράσεις:

εργασίες θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτιρίου και τοποθέτηση χονδρόπλακων για την προστασία της θερμοπρόσοψης,

εργασίες θερμομόνωσης στη στέγη,

αντικατάσταση του συνόλου των κουφωμάτων με συνθετικά, με βελτιωμένα ενεργειακά χαρακτηριστικά,

τοποθέτηση τερματικών μονάδων τύπου Fan Coil,

εγκατάσταση αντλίας θερμότητας με εναλλάκτη,

τοποθέτηση φωτοβολταϊκού συστήματος αυτοκατανάλωσης 39,80 KWp Γυμνάσιο Κοπανού και 26,95 KWp Δημοτικού Θεάτρου αντίστοιχα.

αντικατάσταση των υφιστάμενων φωτιστικών με νέα φωτιστικά τύπου LED.

Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής των έργων εκτιμάται ότι η ετήσια μείωση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των κτιρίων θα ανέρχονται στις 583.185,9 kWh για το Γυμνάσιο Κοπανού και 429.085,7 kWh για το Δημοτικό Θέατρο αντίστοιχα.