Κατηγορίες
Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας Τοπική Πολιτική Επικαιρότητα - Δημοτικές παρατάξεις

Μια ειδική και μια τακτική συνεδρίαση για το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας στις 21 Δεκεμβρίου

Εορταστικές… θα είναι οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας, όχι για κάποιον άλλο λόγο παρά μόνο για το γεγονός ότι θα διεξαχθούν μόλις 4 μέρες πριν από τα Χριστούγεννα. Θα γίνουν με τηλεδιάσκεψη (σε καλό δρόμο εξακολουθούμε να είμαστε σ΄ αυτό το κομμάτι), μόνο που θα πρέπει να δίνουν και το link απ’ το Δήμο για να τις παρακολουθούμε και να βλέπουμε τις εξελίξεις, αντί να μένουμε και να κρίνουμε επί τη βάσει ψιθύρων (και εικασιών, που τις κάνουμε αφού διαβάσουμε τα πρακτικά).

Ας το δούμε λίγο πιο αναλυτικά:

η πρώτη συνεδρίαση είναι η ειδική. Θα πραγματοποιηθεί τις 7 το απόγευμα της Δευτέρας και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα ακόλουθα:

1. Ψήφιση ή μη του Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Αλεξάνδρειας οικονομικού έτους 2021. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

2. Λήψη απόφασης για την ψήφιση ή μη του σχεδίου του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (Ο.Π.Δ.) Δήμου Αλεξάνδρειας για το έτος 2021. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

η δεύτερη συνεδρίαση είναι η τακτική. Τα θέματα είναι τα ακόλουθα:

1. Λήψη απόφασης:

α. για την αποδοχή των όρων της Απόφασης ένταξης της πράξης «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ» στο Πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» και την έγκριση του συνημμένου Συμφώνου Αποδοχής Όρων.

β. περί 18ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 σύμφωνα με την 362/2020 (σκέλος ΣΤ) Απόφαση ΟΕ.

γ. για την τροποποίηση του Τεχνικού προγράμματος και του Ετήσιου Σχεδίου Δράσης Δήμου Αλεξάνδρειας οικονομικού έτους 2020

δ. τον ορισμό Υπεύθυνου επικοινωνίας με το Πράσινο Ταμείο. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

2. 19η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 (σχετική απόφαση αριθμ. 375/2020 Οικονομικής Επιτροπής). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

3. Έγκριση ετήσιας εισφοράς του Δήμου μας για εργασίες διάθεσης σύμμεικτων αστικών αποβλήτων για το έτος 2021 υπέρ του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

4. Έγκριση ή μη της υπ΄αριθ. 01/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Αλεξάνδρειας με θέμα «Εισήγηση για την κατανομή του υπολοίπου των εγγεγραμμένων πιστώσεων από δημοτικούς πόρους για την κάλυψη έκτακτων δαπανών των σχολείων του Δήμου. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

5. Λήψη απόφασης για τη Συγκρότηση Επιτροπής Διαπίστωσης και Αποκατάστασης ζημιών λόγω απρόβλεπτων συμβάντων πολιτικής προστασίας Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

6. Λήψη απόφασης για ορισμό μελών επιτροπής διενέργειας Δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου για το έτος 2021. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

7. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των όρων ή μη της δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμήματος του αρίθ. 477 αγροτεμαχίου έκτασης 100,65 τ.μ. αγροκτήματος Ραψομανίκης Κοινότητας Ξεχασμένης, για κατασκευή επένδυσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

8. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση ή μη αγροτεμαχίου που βρίσκεται στην Κοινότητα Πλατέος Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

9. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση ή μη αγροτεμαχίου που βρίσκεται στην Κοινότητα Λιανοβεργίου Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

10. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση ή μη αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην Κοινότητα Πρασινάδας Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

11. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση ή μη αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην Κοινότητα Κορυφής Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

12. Λήψη απόφασης για την ανάθεση αποψιλωτικής υλοτομίας εκτάσεως 50 στρεμμάτων περίπου εκ του ΔΤ 5 συνιδιόκτητου δάσους Τριλοφιάς στη Δ.Θ. “Πασχαλόλακος” Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

13. Λήψη απόφασης για την έγκριση πινακίδων σήμανσης εισόδου-εξόδου. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΙΕΡΕΜΙΑΣ)