Κατηγορίες
Δήμος Αλεξάνδρειας

Διανομή τροφίμων, ρούχων και παιχνιδιών σε δημότες από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Αλεξάνδρειας

Από το Δήμο Αλεξάνδρειας ανακοινώθηκε:

“Ο Δήμος Αλεξάνδρειας, για ακόμη μια χρονιά και λαμβάνοντας υπόψη τις δύσκολες και πρωτόγνωρες συνθήκες που ζούμε βρίσκεται στο πλευρό των δημοτών – πολιτών που λόγω της πανδημίας και των κοινωνικο-οικονομικών συνεπειών της, χρήζουν της συμπαράστασης μας.

Μέσω της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου γίνεται διανομή τροφίμων – ρούχων – παιχνιδιών η οποία πραγματοποιείται με όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των δικαιούχων και των εργαζομένων.

Μέριμνα της Δημοτικής Αρχής και του Δημάρχου, είναι αυτές τις ημέρες κανείς να μην αισθάνεται μόνος του.”