Κατηγορίες
παιδεία

Τηλεκπαίδευση: το ωράριο σε Γυμνάσια και Λύκεια

Εγκύκλιο με οδηγίες που αφορούν στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση στις σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης περιέχει απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Μεταξύ αυτών που καθορίζονται είναι και το ωράριο με το οποίο θα λειτουργεί στα Γυμνάσια και στα Λύκεια η τηλεκπαίδευση. Προβλέπεται έναρξη των μαθημάτων μέσω σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ορίζεται στις 8:00 για τα Λύκεια και στις 8:30 για τα Γυμνάσια, και η διάρκεια της διδακτικής περιόδου στα 40 λεπτά.

Η διαμόρφωση του ωρολογίου προγράμματος θα γίνεται σύμφωνα με τα παρακάτω προγράμματα:

Στα Λύκεια (ΓΕΛ – ΕΠΑΛ) το ωράριο για τη σύγχρονη εξ’ αποστάσεων εκπαίδευση είναι το εξής:

1η ώρα 08:00 – 08:40

2η ώρα 08:50 – 09:30

3η ώρα 09:40 – 10:20

4η ώρα 10:30 – 11:10

5η ώρα 11:20 – 12:00

6η ώρα 12:10 – 12:50

7η ώρα 13:00 – 13:40

Στα Γυμνάσια το ωράριο για τη σύγχρονη εξ’ αποστάσεων εκπαίδευση είναι το εξής:

1η ώρα 08:30 – 09:10

2η ώρα 09:20 – 10:00

3η ώρα 10:10 – 10:50

4η ώρα 11:00 – 11:40

5η ώρα 11:50 – 12:30

6η ώρα 12:40 – 13:20

7η ώρα 13:30 – 14:10