Κατηγορίες
Δήμος Αλεξάνδρειας Κοινότητα Πλατέος Πλατύ

Σε συνεχή κίνηση το καλαθοφόρο όχημα του Δήμου

Σε συνεχή κίνηση είναι το τελευταίο διάστημα το καλαθοφόρο του Δήμου Αλεξάνδρειας, αφού μετά από αρκετό καιρό καθυστέρησης απ’ τη στιγμή που παραλήφθηκε (επειδή έπρεπε να γίνουν όλα τα απαραίτητα γραφειοκρατικά) επιτέλους είναι στους δρόμους της Αλεξάνδρειας και όλων των χωριών.

Η ανάγκη απόκτησης ενός τέτοιου οχήματος από το Δήμο ήταν αναμφισβήτητη, αφού “λύνει” τα χέρια υπηρεσιών του Δήμου αλλά και των προέδρων των Κοινοτήτων σε πολλές περιπτώσεις και άμεσα. Επίσης το κόστος που κάθε χρόνο βάρυνε το δημοτικό προϋπολογισμό ήταν αρκετά μεγάλο – και η απόσβεση είναι σίγουρο πως θα γίνει.

Οι φωτογραφίες στη συνέχεια είναι πριν από λίγες μέρες, όταν το όχημα βρέθηκε στο Πλατύ.