Κατηγορίες
κοινωνία

Παροχή βοηθήματος στα Άτομα με Αναπηρία – ανακοίνωση για μη καταβολή του

Από τον Φιλανθρωπικό μη Κερδοσκοπικό Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν. Ημαθίας ανακοινώθηκαν τα ακόλουθα:

“Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν. Ημαθίας εκπροσωπεί σε θέματα αναπηρίας όλο το νομό και αποτελεί ενεργό μέλος της ΠΟΣΓΚΑμεΑ και της ΕΣΑμεΑ.

Με μεγάλη μας λύπη και απογοήτευση, ακούσαμε και διαβάσαμε τις εξαγγελίες που αφορούν τους δικαιούχους του βοηθήματος 2020, καθώς φέτος δεν συμπεριλαμβάνει η κυβέρνηση τα ΑμεΑ.

Δυστυχώς διαπιστώνουμε ότι γίνεται διάκριση σε μια ευπαθή κοινωνική ομάδα, που αντιμετωπίζει επιπλέον πολλά οικονομικά προβλήματα. Τα άτομα με αναπηρία στην πλειοψηφία τους είναι εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών τους. Είναι η πλέον ευάλωτη ομάδα, αφού όπως γνωρίζουν όλοι δεν έχουν δικαίωμα στην εργασία, έχουν αυξημένες οικονομικές ανάγκες λόγω της αναπηρίας τους (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, θεραπείες κ.ά), αντιμετωπίζουν ρατσισμό και κατά συνέπεια κοινωνικό αποκλεισμό.

Με επιστολή προς τον πρωθυπουργό, τον υπουργό και υφυπουργό οικονομικών, καθώς και τους βουλευτές του νομού Ημαθίας, θέλουμε να εκφράσουμε την μεγάλη αδικία που διαπράττεται στα ΑμεΑ.

Ζητούμε, ως Κράτος Πρόνοιας, όπως άλλωστε κάνουν όλα τα ευρωπαϊκά κράτη, να μεριμνήσουν ώστε το κοινωνικό βοήθημα να δοθεί στα ΑμεΑ.

Ζητούμε την άμεση παρέμβασή τους, ώστε να δοθεί λύση του προβλήματος. Πιστεύουμε πως θα κατανοήσουν όλους τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες μας, ελπίζοντας ότι δεν θα συνεχίσουν οι κοινωνικές ανισότητες και ο αποκλεισμός των ΑμεΑ από τις κοινωνικές παροχές.

Δεν επαιτούμε!

Διεκδικούμε τα αυτονόητα και το δικαίωμα των παιδιών μας να ζουν με αξιοπρέπεια!