Κατηγορίες
κοινωνία

Παράταση τριών μηνών στην ισχύ εγκριτικών αποφάσεων για Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και Επίδομα Στέγασης

Από το Δήμο Αλεξάνδρειας γίνεται γνωστό στους δικαιούχους των προνοιακών επιδομάτων πως στο πλαίσιο των μέτρων προστασίας από τη διάδοση του κορωνοϊού παρατάθηκε για τρεις (3) μήνες η ισχύς των εγκριτικών αποφάσεων των προγραμμάτων Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και Επίδομα Στέγασης, οι οποίες θα έπρεπε να επανυποβληθούν εντός των μηνών: Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου 2020 και Ιανουαρίου 2021.

Συγκεκριμένα:

– αν ο μήνας έγκρισης των αιτήσεων που παρατείνονται ήταν ο Μάιος 2020 και ο μήνας επανυποβολής των αιτήσεων ο Νοέμβριος 2020, δίδεται παράταση για επανυποβολή μέχρι τον Φεβρουάριο του 2021.

– αν ο μήνας έγκρισης των αιτήσεων που παρατείνονται ήταν ο Ιούνιος 2020 και ο μήνας επανυποβολής των αιτήσεων ο Δεκέμβριος 2020, δίδεται παράταση για επανυποβολή μέχρι τον Μάρτιο του 2021

– αν ο μήνας έγκρισης των αιτήσεων που παρατείνονται ήταν ο Ιούλιος 2020 και ο μήνας επανυποβολής των αιτήσεων ο Ιανουάριος του 2021, δίδεται παράταση για επανυποβολή μέχρι τον Μάρτιο του 2021

Υπενθυμίζεται ότι:

α) Σε περίπτωση που υποβληθεί νέα αίτηση, τότε αυτή η εγκεκριμένη αίτηση θα ισχύσει κανονικά.

β) Εάν ο δικαιούχος έχει ξεκινήσει τη δημιουργία αίτησης, η οποία όμως παραμένει σε κατάσταση «ΝΕΑ» χωρίς να γίνει οριστική υποβολή αυτής, τότε θα ανανεωθεί αυτόματα η ισχύς της προηγούμενης εγκεκριμένης αίτησης.

γ) Οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή γραπτό μήνυμα στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχουν δηλώσει στην αίτηση, για την αυτόματη παράταση της ισχύος των αιτήσεων τους.

Για περισσότερες πληροφορίες οι δικαιούχοι των επιδομάτων μπορούν να απευθύνονται στο Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού και στο Κέντρο Κοινότητας στα τηλέφωνα: 2333053072 & 53071 και στο παράρτημα Ρομά στα τηλέφωνα 2333053129 & 23114, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 8:00πμ έως 4:00μμ.