σχολεία

Κλειστό το νηπιαγωγείο και το δημοτικό σχολείο της Αγκαθιάς

κοινότητα Αγκαθιάς