Κατηγορίες
Δήμος Αλεξάνδρειας Ημαθία

Ενίσχυση 50 εκατομμυρίων στους Δήμους λόγω κορωνοϊού – πόσα θα πάρουν οι Δήμοι της Ημαθίας

Με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών θα καταβληθεί στους Δήμους της χώρας (ως έκτακτη επιχορήγηση) το ποσό των 50 εκατομμυρίων ευρώ, με σκοπό την ενίσχυση της ρευστότητάς τους λόγω της μείωσης των εσόδων τους.

Τα χρήματα αυτά δίδονται ώστε καλυφθούν απώλειες εσόδων που προκλήθηκαν λόγω των μέτρων που εφαρμόστηκαν για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών από την εμφάνιση του κορωνοϊού και για τον περιορισμό της διασποράς του, προκειμένου να καλύψουν έκτακτες και επιτακτικές τους ανάγκες που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορωνοϊού COVID-19 καθώς και λοιπές δαπάνες τους.

Σύμφωνα με την απόφαση στους Δήμους της Ημαθίας θα χορηγηθούν τα εξής ποσά:

– 190.490,73 ευρώ στο Δήμο Αλεξάνδρειας

– 325.366,48 ευρώ στο Δήμο Βέροιας

– 159.859,13 ευρώ στο Δήμο Νάουσας

Η απόδοση των ανωτέρω ποσών στους δικαιούχους Δήμους θα γίνει με χρηματική εντολή του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.