Κατηγορίες
Δήμος Αλεξάνδρειας

Ειδικό συνεργάτη θα προσλάβει ο Δήμος Αλεξάνδρειας

Ειδικό συνεργάτη ειδικότητας Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ή Πολιτικών Μηχ. & Μηχ. Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής προτίθεται να προσλάβει ο Δήμος Αλεξάνδρειας.

Περισσότερα και πιο αναλυτικά μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.