Κατηγορίες
Τοπική Πολιτική Επικαιρότητα - Δημοτικές παρατάξεις

Δημοτικά τέλη για το 2021 – τι και πως ψήφισε το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας

Όπως λέγαμε ΕΔΩ, το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας – που λόγω COVID 19 έκανε μια ακόμη δια περιφοράς συνεδρίαση – θα αποφάσιζε για το ύψος μιας σειράς τελών που καταβάλουν οι δημότες, για το έτος 2021.

Το Συμβούλιο λοιπόν καθόρισε το συντελεστή ΤΑΠ στον ενιαίο Δήμο Αλεξάνδρειας για το οικονομικό έτος 2021 σε 0,35‰ (καταψήφισε ο σύμβουλος Ηλίας Ιακωβίδης).

Δηλαδή για μια ακόμη φορά ψήφισαν τον ανώτερο συντελεστή που θα μπορούσαν να ψηφίσουν (η κλίμακα είναι από 0,25‰ έως και 0,35‰)

Επίσης αποφάσισε:

1. Τη μη αναπροσαρμογή του φόρου ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων για το οικονομικό έτος 2021 και την επιβολή ενιαίου φόρου ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων για το έτος 2021, ως εξής:

– Σε 0,08 ευρώ/τ.μ. για τους μη στεγασμένους χώρους όλων των χρήσεων σε όλη την εδαφική περιφέρεια του ενιαίου Δήμου.

– Σε 0,11 ευρώ/τ.μ. για τους στεγασμένους χώρους όλων των χρήσεων σε όλη την εδαφική περιφέρεια του ενιαίου Δήμου.

(καταψήφισε ο σύμβουλος Ηλίας Ιακωβίδης)

Ο φόρος βαρύνει τον υπόχρεο σε πληρωμή του επ’ ονόματι του εκδιδόμενου λογαριασμού καταναλισκόμενου ηλεκτρικού ρεύματος και συνεισπράττεται μαζί με αυτόν ενιαίως από τη Δ.Ε.Η. (ή από τον εκάστοτε εναλλακτικό προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας), σε δόσεις ίσες προς τον αριθμό των εκδιδόμενων κάθε χρόνο λογαριασμών.

2. Καθόρισε το τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων για το οικονομικό έτος 2021 ως εξής :

Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ:

1. ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ:

Α ́ ΖΩΝΗ: Όλη η Δ. Βετσοπούλου: σε 21,00 ευρώ το τ.μ.

Β ́ ΖΩΝΗ: Η Εθνικής Αντίστασης: Από Νικολάου Πλαστήρα έως Βιζυηνού: 17,85 € το τ.μ. ετησίως.

Γ ́ ΖΩΝΗ: α) Η Ελευθερίου Βενιζέλου: Από Μακεδονομάχων έως Βιζυηνού: 15,44€ το τ.μ. ετησίως. β) Η Μεγάλου Αλεξάνδρου: Από Μακεδονομάχων έως Βιζυηνού: 15,44 € το τ.μ. ετησίως. γ) Η Ναούσης: Από Δ. Βετσοπούλου έως Βιζυηνού: 15,44€ το τ.μ. ετησίως. δ) Η Πελοποννήσου: Από Δ. Βετσοπούλου έως Βιζυηνού: 15,44€ το τ.μ. ετησίως. Δ ́ ΖΩΝΗ: Οι υπόλοιποι δρόμοι της πόλης: 6,20 € το τ.μ. ετησίως.

2.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ:

Α ́ ΖΩΝΗ: Οι δρόμοι που περικλείονται από τις οδούς: Ελ. Βενιζέλου, Μακεδονομάχων, Μ. Αλεξάνδρου και Βιζυηνού: σε 21,84 ευρώ το τ.μ. ετησίως

Β ́ ΖΩΝΗ: Οι υπόλοιποι δρόμοι της πόλης: σε 10,92 ευρώ το τ.μ. ετησίως

3.ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ:

Α ́ ΖΩΝΗ: Οι δρόμοι που περικλείονται από τις οδούς: Ελ. Βενιζέλου, Μακεδονομάχων, Μ. Αλεξάνδρου και Βιζυηνού: 8,03 € το τ.μ. μηνιαίως.

Β ́ ΖΩΝΗ: Οι υπόλοιποι δρόμοι της πόλης: 6,45 € το τ.μ. μηνιαίως. Κλείσιμο δρόμου για οικοδομικές εργασίες σε 10,04 ευρώ την ώρα

4. ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ: α) Ψυγεία, παιχνίδια παιδικά: 32,76 € το καθένα ετησίως. β) Κινηματογραφικά ταμπλό: 32,76 € το καθένα ετησίως γ) Δεξαμενές πρατηρίων υγρών καυσίμων: 1,09 €/μ3 ετησίως

5. ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝ/ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ):

α) Για τη χρήση κοινόχρηστων χώρων σε ετήσια βάση: 2,57 € το τ.μ. μηνιαίως ανεξάρτητα από το τέλος διαφήμισης.

β) Για τη χρήση κοινόχρηστων χώρων για ολιγοήμερη χρήση (έκτακτες περιπτώσεις): 1,64 € το τ.μ. ημερησίως ανεξάρτητα από το τέλος διαφήμισης.

Β. ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ:

Α) Τραπεζοκαθίσματα: 3,07€ το τ.μ ετησίως

Β) Εμπορεύματα (π.χ παγωτά , λαχανικά κ.τ.λ): 3,07€ το τ.μ ετησίως

Γ) Διαφημιστικά ταμπλό: 1,56 € το τ.μ το μήνα ανεξάρτητα από το τέλος διαφήμισης.

Δ) Άλλες περιπτώσεις (οικοδομικά υλικά κ.τ.λ): 1,5 € το τ.μ κατ’ ελάχιστο ετησίως ή μηνιαίως κατά περίπτωση.

Γ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ:

1. Στην πόλη της Αλεξάνδρειας

Α. Στην πλατεία Πνευματικού Κέντρου 21,00 €/τ.μ.

Β. Στις υπόλοιπες πλατείες και πάρκα 15,00 €/τ.μ.

2. Στις πλατείες και τα πάρκα πλην της πόλης της Αλεξάνδρειας 10,00 €/τ.μ.

(καταψήφισαν όλοι οι παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι των παρατάξεων Κιρκιλιαννίδη, Χαλκίδη και ο Ηλίας Ιακωβίδης)

3. Καθόρισε την αναπροσαρμογή ή μη του τέλους άρδευσης για το οικονομικό έτος 2021 ως εξής :

– για την Δ.Ε. Αλεξάνδρειας που λειτουργεί αρδευτικό δίκτυο στο αγρόκτημα Νησελίου που συνορεύει με το αγρόκτημα Κυψέλης, ανταποδοτικό τέλος 6,00 ευρώ/ στρέμμα.

– για την Δ.Ε. Πλατέος που λειτουργεί αρδευτικό δίκτυο στην περιοχή “Πέρα Ανάχωμα” της Τ.Κ. Πλατάνου καθώς και στην αγροτική περιοχή “Βρέζιο”της Τ.Κ. Πρασινάδας, που τα νότια όριά της είναι ο ποταμός Αλιάκμονας, τα δε βόρεια το πρώτο προστατευτικό ανάχωμα, ανταποδοτικό τέλος 6,00 ευρώ/στρέμμα για όλες τις καλλιέργειες εκτός ρυζιού, 20,00 ευρώ/στρέμμα για την καλλιέργεια του ρυζιού.

– για την Δ.Ε. Αντιγονιδών που λειτουργεί αρδευτικό δίκτυο στην Τ.Κ. Κεφαλοχωρίου και στον οικισμό Ραψωμανίκης ανταποδοτικό τέλος 17,00 ευρώ/ στρέμμα και για τον οικισμό Ξεχασμένης ανταποδοτικό τέλος 20,00 ευρώ/στρέμμα εξαιτίας του κόστους αγοράς νερού από τον Τ.Ο.Ε.Β Ξεχασμένης που ανέρχεται σε 4,00 ευρώ/στρέμμα.

– για την Δ.Ε. Μελίκης που λειτουργεί αρδευτικό δίκτυο σε όλη την περιφέρεια της, ανταποδοτικό τέλος χρήσης 0,10 ευρώ/κ.μ.

Επίσης σε όσους κάνουν χρήση το ελεύθερο νερό από τα κανάλιατου Δήμου σε 6,00 ευρώ / στρέμμα και σε όποιον κάνει δήλωση άρδευσης προκαταβολή του ποσού των 8,00 ευρώ/στρέμμα.

Όσοι προτίθενται να καλλιεργήσουν ρύζι θα καταβάλουν το ποσό των 25,00 ευρώ/στρέμμα και θα χορηγείται νερό στους ορυζοκαλλιεργητές εφόσον καλύπτονται οι ανάγκες των υφιστάμενων καλλιεργειών και με την προϋπόθεση ότι θα λαμβάνονται από αυτούς, όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την αποφυγή πρόκλησης ζημιών σε παρακείμενες καλλιέργειες και υποδομές (δρόμους, αρδευτικά δίκτυα κλπ) στα πρότυπα του κανονισμού άρδευσης ρυζιού των Τ.Ο.Ε.Β.

Στη συγκεκριμένη ψηφοφορία το θέμα πέρασε κατά πλειοψηφία ως εξής:

– Δελιόπουλος, Δριστάς, Σταυρής, Τσιλιοπούλου, Τόκας, Σαρακατσιάνος, Παντόπουλος, Μοσχοπούλου, Καμανάς, Πανταζόπουλος, Κούγκας, Ρεσινιώτης, Τζιλόπουλος, Βενιόπουλος, Μαντζώλας, Κιοσέογλου και Στυλιανίδης υπερψήφισαν τη μη αναπροσαρμογή και τον καθορισμό των συντελεστών των τελών άρδευσης για το έτος 2021 για όλες τις Δημοτικές Ενότητες

– Κιρκιλιαννίδης, Συρόπουλος, Βογιατζής, Παπαδόπουλος, Καστανά, Χατζόπουλος, Καπαγιαννίδης υπερψήφισαν τη μη αναπροσαρμογή και τον καθορισμό των συντελεστών των τελών άρδευσης για το έτος 2021 για τις Δημοτικές Ενότητες Αλεξάνδρειας, Πλατέος και Αντιγονιδών και καταψήφισαν αναφορικά με τη Δημοτική Ενότητα Μελίκης

– Χαλκίδης, Μπουκουβάλας, Λαφαζάνη, Κυτούδης, Παντόπουλος, Τσαγιόπουλος και Ιακωβίδης καταψήφισαν τη μη αναπροσαρμογή και τον καθορισμό των συντελεστών των τελών άρδευσης για το έτος 2021 για όλες τις Δημοτικές Ενότητες.

4. Καθόρισε το τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων για το οικονομικό έτος 2021, σε όλη την εδαφική περιφέρεια του Δήμου Αλεξάνδρειας, ως κατωτέρω:

1. Σε ποσοστό 0,5% στα ακαθάριστα έσοδα των :

-κάθε είδους, μορφής και ονομασίας καταστημάτων, στα οποία πωλούνται για κατανάλωση εντός ή εκτός του καταστήματος (σε πακέτο) φαγητά, ποτά, καφές, αναψυκτικά, γαλακτοκομικά προϊόντα και γλυκίσματα, εφόσον κατά την άδεια λειτουργίας που έχει εκδοθεί, διαθέτουν πάγκους ή τραπεζοκαθίσματα εντός ή και εκτός του καταστήματος -ζυθοπωλείων και μπαρ ανεξαρτήτως ιδιαίτερης ονομασίας και κατηγορίας

-καντινών

-κέντρων διασκέδασης και καταστημάτων που υπάγονται στις ανωτέρω περιπτώσεις και λειτουργούν μέσα σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κάθε λειτουργικής μορφής και κατηγορίας

-οργανωμένων τμημάτων των SUPER MARKET στα οποία πωλούνται έτοιμα φαγητά.

2. Σε ποσοστό 5% στα ακαθάριστα έσοδα των :

-νυκτερινών κέντρων, αιθουσών χορού και άλλων καταστημάτων με ποτά και θέαμα

-καφωδείων

-κέντρων διασκέδασης (καμπαρέ, νάιτ κλαμπ, κοσμικές ταβέρνες, μπουάτ)

-χορευτικών κέντρων με μουσική.

(καταψήφισε ο σύμβουλος Ηλίας Ιακωβίδης)

5. καθόρισε τα τέλη διαφήμισης στο Δήμο Αλεξάνδρειας για το οικονομικό έτος 2021 όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα


(καταψήφισε ο σύμβουλος Ηλίας Ιακωβίδης)

6. Αποφάσισε για τέλη για λαϊκές αγορές, πανηγύρια κλπ:

  1. Τη μη αναπροσαρμογή των τελών χρήσης λαϊκών αγορών για το οικονομικό έτος 2021 και τον καθορισμό τους ως εξής:

1) Σε 2,30 € για χώρο δύο (2) μέτρων

2) Σε 3,30 € για χώρο τριών (3) μέτρων

3) Σε 4,30 € για χώρο τεσσάρων (4) μέτρων

4) Σε 5,30 € για χώρο πέντε (5) μέτρων

5) Σε 6,30 € για χώρο έξι (6) μέτρων

2.Τη μη αναπροσαρμογή των τελών χρήσης από εμποροπανηγύρεις και παζάρια για το οικονομικό έτος 2021 και τον καθορισμό τους ως εξής:

Α) ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

1) Ταβέρνες, μπυραρίες, καφενεία, καντίνες και παγωτά εξ αυτ/των ψυγείων θα καταβάλουν 100,00 ευρώ κατά θέση.

2) Παραπήγματα εμπορικών καταστημάτων, παντός είδους υφασμάτων, υποδημάτων, υαλικών, ψιλικών, σιδηρικών εργαλείων κλπ. ειδών θα καταβάλουν 50,00 ευρώ κατά θέση.

4) Πωλητές παιδικών παιγνιδιών, θα καταβάλουν 45,00 ευρώ κατά θέση.

5) Οι πωλητές βιβλίων θα καταβάλουν 30,00 ευρώ κατά θέση.

6) Λοταρίες, σκοπευτήρια και άλλα τυχερά παιχνίδια, θα καταβάλουν 50,00 ευρώ κατά θέση.

7) Λούνα πάρκ θα καταβάλουν 200,00 ευρώ κατά θέση.

Β) ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

1) Ταβέρνες, μπυραρίες, καφενεία, καντίνες και παγωτά εξ αυτ/των ψυγείων θα καταβάλουν 150,00 ευρώ κατά θέση.

2) Παραπήγματα εμπορικών καταστημάτων, παντός είδους υφασμάτων, υποδημάτων, υαλικών, ψιλικών, σιδηρικών εργαλείων κλπ. ειδών θα καταβάλουν 50,00 ευρώ κατά θέση.

4) Πωλητές παιδικών παιγνιδιών, θα καταβάλουν 45,00 ευρώ κατά θέση.

5) Οι πωλητές βιβλίων θα καταβάλουν 30,00 ευρώ κατά θέση.

6) Λοταρίες, σκοπευτήρια και άλλα τυχερά παιχνίδια, θα καταβάλουν 50,00 ευρώ κατά θέση. 8) Λούνα Πάρκ 300,00 ευρώ κατά θέση.

Γ)Τα τέλη ηλεκτροδότησης φωτισμού εμποροπανήγυρης Αγίας Κυριακής, καθορίζονται ως εξής:

α) Για κάθε ηλεκτρική λάμπα 20W τύπου LED τέλος κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος 2,00 ευρώ. β) Για τη σύνδεση κάθε παροχής με το δημοτικό ηλεκτρικό δίκτυο 6,00 ευρώ. γ) Οι εκθέτες θα πρέπει να χρησιμοποιούν υποχρεωτικά οικονομικούς λαμπτήρες ώστε να αποφεύγονται προβλήματα στην ηλεκτροδότηση. Η παράβαση επιφέρει πρόστιμο 50,00 ευρώ ανά λαμπτήρα και άμεση αλλαγή του. δ) Για ψυγεία οικιακής χρήσης 15,00 ευρώ, ψυγεία, καταψύκτες 25,00 ευρώ και επαγγελματικά ψυγεία 30,00 ευρώ εφάπαξ. Κάθε δαπάνη σε αξία υλικών για τη σύνδεση του καταναλωτή με το δίκτυο ηλεκτροφωτισμού βαρύνει αποκλειστικά τον ίδιο. Όλες οι εργασίες σύνδεσης παροχών κλπ. θα γίνουν αποκλειστικά και με ευθύνη του ηλεκτρολόγου του Δήμου.

Δ) Τα τέλη ηλεκτροδότησης φωτισμού εμποροπανήγυρης Αλεξάνδρειας, καθορίζονται ως εξής:

α) Για κάθε ηλεκτρική λάμπα 20W τύπου LED τέλος κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος 2,00 ευρώ. β) Για τη σύνδεση κάθε παροχής με το δημοτικό ηλεκτρικό δίκτυο 6,00 ευρώ. γ) Οι εκθέτες θα πρέπει να χρησιμοποιούν υποχρεωτικά οικονομικούς λαμπτήρες ώστε να αποφεύγονται προβλήματα στην ηλεκτροδότηση. Η παράβαση επιφέρει πρόστιμο 50,00 ευρώ ανά λαμπτήρα και άμεση αλλαγή του. δ) Για ψυγεία οικιακής χρήσης 15,00 ευρώ, ψυγεία, καταψύκτες 25,00 ευρώ και επαγγελματικά ψυγεία 30,00 ευρώ εφάπαξ. Κάθε δαπάνη σε αξία υλικών για τη σύνδεση του καταναλωτή με το δίκτυο ηλεκτροφωτισμού βαρύνει αποκλειστικά τον ίδιο. Όλες οι εργασίες σύνδεσης παροχών κλπ. θα γίνουν αποκλειστικά και με ευθύνη του ηλεκτρολόγου του Δήμου.

Ε) Όσοι εκ των εκθετών χρησιμοποιήσουν την ύδρευση και αποχέτευση θα καταβάλουν εφάπαξ το ποσό των 50,00 ευρώ.