Κατηγορίες
Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας Τοπική Πολιτική Επικαιρότητα - Δημοτικές παρατάξεις

Τακτική (δια περιφοράς) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας στις 26 Οκτωβρίου

Τακτική συνεδρίαση – δια περιφοράς – του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2020.

Προς συζήτηση έχουν εγγραφεί μόλις δυο θέματα στην ημερήσια διάταξη, τα ακόλουθα:

1. 16η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020» (σχετική απόφαση αριθμ. 329/2020 Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 62ΘΙΩΨΠ-Φ1Ζ). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

2. 17η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020» (σχετική απόφαση αριθμ. 331/2020 Οικονομικής Επιτροπής). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)