Κατηγορίες
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Οικονομία, εργασία και περιβάλλον στο επίκεντρο της συνόδου της Ολομέλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών

Η εργασία, η κοινωνική πολιτική, η οικονομία και το περιβάλλον αποτέλεσαν κεντρικά θέματα συζήτησης στη σύνοδο της Ολομέλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών στις Βρυξέλλες. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Απόστολος Τζιτζικώστας και τρεις Ευρωπαίοι Επίτροποι κατέθεσαν τις θέσεις τους και συμφώνησαν να αναπτύξουν κοινές δράσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού και την ανάκαμψη της ΕΕ.

Κεντρικοί ομιλητές στα τρία ξεχωριστά θεματικά πάνελ ήταν ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Κομισιόν, αρμόδιος Επίτροπο για την «Πράσινη Συμφωνία» (Green Deal), Frans Timmermans, καθώς και οι Επίτροποι Απασχόλησης και Κοινωνικών Δικαιωμάτων Nicolas Schmit και Οικονομίας Paolo Gentiloni.

Απασχόληση και Κοινωνική Πολιτική

Όπως έδειξε και το Βαρόμετρο των Περιφερειών και των Δήμων 2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, η πανδημία επηρεάζει ιδιαίτερα το εισόδημα των αυτοαπασχολούμενων, των εργαζόμενων με συμβάσεις ορισμένου χρόνων και μερικής απασχόλησης, μεταξύ των οποίων οι περισσότεροι είναι νέοι ή ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Δραματικές είναι οι επιπτώσεις στην απασχόληση στις περιοχές που βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στον τουρισμό όπου έως και το 40% των θέσεων εργασίας κινδυνεύουν.

Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών ανακοίνωσε μάλιστα ότι η Επιτροπή θα συνεργαστεί με τη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης της Κομισιόν ώστε να υλοποιηθούν δράσεις για τις «Τοπικές Θέσεις Εργασίας» στις Περιφέρειες και τους Δήμους της ΕΕ, που θα συνδέσουν τις δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού με τις θέσεις εργασίας σε τοπικό επίπεδο.

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών αναλαμβάνει πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση του ψηφιακού χάσματος ανάμεσα στις ευρωπαϊκές Περιφέρειες, «Η ψηφιακή συνοχή αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της εδαφικής και κοινωνικής συνοχής. Χρειαζόμαστε μια δίκαιη αγορά εργασίας, που θα βασίζεται σε αξιοπρεπείς θέσεις απασχόλησης, σε ισχυρή κοινωνική προστασία και σε ευκαιρίες για δουλειά», τονίστηκε στη σχετική συζήτηση.

Οικονομία

Το Σχέδιο Ανάκαμψης της Ευρώπης από την κρίση που δημιούργησε η πανδημία του κορονοϊού ήταν το αντικείμενο της συζήτησης με τον Επίτροπο Gentiloni.

Ο κ. Τζιτζικώστας ζήτησε από τον κ. Gentiloni το Σχέδιο να προβλέπει ενεργό συμμετοχή των Περιφερειών και των Δήμων, ώστε να είναι αποτελεσματικό, να μη δημιουργηθούν αλληλοεπικαλύψεις και να επιτευχθεί συντονισμός των χρηματοδοτικών εργαλείων.

Επίσης πρότεινε τη διοργάνωση κοινού Περιφερειακού Φόρουμ Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με την Επιτροπή Οικονομίας της Κομισιόν.

Ο κ. Gentiloni επισήμανε ότι «χωρίς συνεργασία όλων των επιπέδων διακυβέρνησης δεν θα έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Από κοινού με τις Περιφέρειες και τους Δήμους θα δημιουργήσουμε έναν μηχανισμό παρακολούθησης της πορείας υλοποίησης του Σχεδίου Ανάκαμψης», ενώ αποδέχτηκε την πρόταση του κ. Τζιτζικώστα για το Περιφερειακό Φόρουμ, που θα γίνεται σε ετήσια βάση, με στόχο την αποτίμηση των ενεργειών για την ανάκαμψη από την πανδημία του κορονοϊού.

Πράσινη Συμφωνία

Η κοινή δέσμευση για την επιτάχυνση της υλοποίησης της «Πράσινης Συμφωνίας» (Green Deal) ήταν επίσης στα αποτελέσματα της συνόδου της Ολομέλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών.

Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Κομισιόν, αρμόδιος Επίτροπος για το Green Deal, Frans Timmermans, κάλεσε Περιφέρειες και Δήμους να αναλάβουν ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση του σχεδίου πράσινης μετάβασης, συμφωνώντας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών ότι η «Πράσινη Συμφωνία» είναι το κύριο μέσο για τη διασφάλιση της πράσινης και χωρίς αποκλεισμούς ανάκαμψης σε όλη την Ευρώπη. Οι Περιφέρειες και οι Δήμοι θα συμμετέχουν στις πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και στην ανάπτυξη βιώσιμων μεταφορών. Συμφωνήθηκε επίσης η «Πράσινη Συμφωνία» να τεθεί στο επίκεντρο του επενδυτικού σχεδιασμού σε όλες τις χώρες της ΕΕ.

Ο κ. Τζιτζικώστας παρέδωσε μάλιστα στον κ. Timmermans κείμενο που περιλαμβάνει 200 δράσεις και βέλτιστες πρακτικές των Περιφερειών και των Δήμων της ΕΕ, που δείχνουν πως σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο η πράσινη μετάβαση έχει ήδη αρχίσει, σε τομείς όπως η ενεργειακή απόδοση, οι μεταφορές χαμηλών εκπομπών ρύπων, η βιώσιμη διαχείριση τροφίμων και οι πράσινες υποδομές.

Στη σύνοδο συμμετείχε με παρέμβασή του και ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Hoyer Werner, ο οποίος ενημέρωσε τους Περιφερειάρχες και τους Δημάρχους για τα εργαλεία που διαθέτει η ΕΤΕπ για την ανάκαμψη της Ευρώπης.