Κατηγορίες
ΚΕΔΑ Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αλεξάνδρειας τοπικά νέα

Έντεκα πτυχιούχους φυσικής αγωγής θα προσλάβει η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Αλεξάνδρειας

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Αλεξάνδρειας για την υλοποίηση Γενικών και Ειδικών Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.), μεγάλης διάρκειας – περιόδου 2020-2021, με τη συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού ανακοίνωσε την πρόθεσή της να προχωρήσει στην πρόσληψη, συνολικά έντεκα (11) ατόμων –ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με ωρομίσθια αποζημίωση με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών με ωριαία αποζημίωση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση αυτοπροσώπως στα γραφεία της υπηρεσίας μας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή απευθύνοντάς την στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Αλεξάνδρειας στην ακόλουθη διεύθυνση: Οδός Βεροίας – Δημοτικό Κολυμβητήριο, Τ.Κ. 59300 Αλεξάνδρεια, που αρχίζει από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας (σήμερα 27/10/2020) και λήγει εντός 10 εργάσιμων ημερών.

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να δείτε ΕΔΩ

Την αίτηση μπορείτε να τη δείτε ΕΔΩ