Κατηγορίες
Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας Τοπική Πολιτική Επικαιρότητα - Δημοτικές παρατάξεις

Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας

Στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου 2020 θα συνεδριάσει – κεκλεισμένων των θυρών – το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξάνδρειας.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα ακόλουθα:

1. 14η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020» ( σχετική απόφαση αριθμ. 280/2020 Οικονομικής Επιτροπής). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

2. 15η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020» ( σχετική απόφαση αριθμ. 291/2020 Οικονομικής Επιτροπής). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

3. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή των οχημάτων του Δήμου Αλεξάνδρειας και προμήθεια ανταλλακτικών (ΟΜΑΔΕΣ:Α.1.7, Β.1.7)». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

4. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή των οχημάτων του Δήμου Αλεξάνδρειας και προμήθεια ανταλλακτικών (ΟΜΑΔΕΣ:Α.1.1, Α.1.2, Α.1.3, Α.1.4, Α.1.5)». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

5. Λήψη απόφασης για την καταρχήν έγκριση για την κίνηση διαδικασίας εκμίσθωσης, με δημοπρασία τμήματος του αρίθ. 477 αγροτεμαχίου έκτασης 100,65 τ.μ. αγροκτήματος Ραψομανίκης Κοινότητας Ξεχασμένης, για κατασκευή επένδυσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

6. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση ή μη τμήματος του αρίθ. 477 αγροτεμαχίου έκτασης 5.000 τ.μ. που βρίσκεται στον οικισμό Ραψομανίκης Κοινότητας Ξεχασμένης Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

7. Παραχώρηση χρήσης της αρδευτικής υποδομής της Δ.Ε. Αντιγονιδών του Δήμου Αλεξάνδρειας στον ΤΟΕΒ Ξεχασμένης και ψήφιση του σχεδίου συμφωνητικού με τις λεπτομέρειες παραχώρησης. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

8. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της υπ. αρ. 289/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας σχετικά με τον Ορισμό των Δικαιούχων αιρετών και Καθορισμό ανώτατου μηνιαίου χρηματικού ορίου κλήσεων για τη δαπάνη των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων κινητής τηλεφωνίας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)