Κατηγορίες
βουλευτές Ημαθία

Την ανάγκη νέας παράτασης για την τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών ζητά ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης

Την ανάγκη να παραταθεί εκ νέου, τουλάχιστον ως τα τέλη Δεκεμβρίου του 2020 η προθεσμία για την ολοκλήρωση των υφιστάμενων δηλώσεων αυθαίρετων κατασκευών καθώς και να δοθεί επιπρόσθετη ολιγόμηνη παράταση τουλάχιστον μέχρι τα τέλη Μαρτίου 2021 για την περαίωση των παλαιότερων δηλώσεων ζητά ο Αν. Γεν. Γραμματέας ΚΟ της ΝΔ και Βουλευτής Ημαθίας της ΝΔ κ. Λάζαρος Τσαβδαρίδης.

Σε σχετική του Ερώτηση προς τον αρμόδιο Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας ο κ. Τσαβδαρίδης σημειώνει ότι λόγω των έκτακτων συνθηκών εξ αιτίας της πανδημίας και της συνεπαγόμενης οικονομικής στενότητας των πολιτών, οι μηχανικοί της χώρας αντιμετωπίζουν αντικειμενική αδυναμία να διεκπεραιώσουν τον τεράστιο όγκο των υποθέσεων που καλούνται να φέρουν σε πέρας, ακόμη και στις περιπτώσεις που εγκαίρως έχει ενδιαφερθεί ο ιδιοκτήτης και ο μηχανικός έχει επιτελέσει στο ακέραιο τις υποχρεώσεις του.

Όπως τονίζει, η παράταση είναι άκρως απαραίτητη καθώς καταδεικνύεται πρακτική αδυναμία έγκαιρης τακτοποίησης μία σειρά περιπτώσεων όπως αυτές που αφορούν σε αυθαίρετα Κατηγορίας 5 (χωρίς οικοδομική άδεια ή με μεγάλες αυθαιρεσίες), σε ακίνητα μέσα σε εκτάσεις που εκκρεμεί εξέταση αντιρρήσεων των πολιτών για τον δασικό ή μη χαρακτήρα τους καθώς σε αυθαίρετα για τα οποία απαιτείται έκδοση απόφασης – γνωμοδότησης συλλογικού οργάνου της Πολιτείας προ της ένταξης στις διατάξεις του νόμου.

Ο κ. Τσαβδαρίδης επισημαίνει ότι η παράταση είναι αναγκαία και για έναν επιπρόσθετο λόγο . Καθώς ακόμη και αν οι χρονοβόρες διαδικασίες διεκπεραιωθούν εγκαίρως από τους μηχανικούς προκειμένου να καταγραφεί η έκταση της αυθαιρεσίας και να υπολογιστεί το παράβολο και το πρόστιμο που ο πολίτης θα κληθεί να πληρώσει, σε συνθήκες μεγάλης οικονομικής κρίσης λόγω της υγειονομικής κρίσης πολλοί ενδιαφερόμενοι πολίτες αδυνατούν να πληρώσουν επί του παρόντος ακόμη και αυτά τα παράβολα και τα πρόστιμα!

Αναλυτικά, η κατατεθείσα Ερώτηση του κ. Τσαβδαρίδη είναι η εξής:

Προς:

Τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Ανάγκη νέας παράτασης για την τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών

Κύριε Υπουργέ,

Την μεγάλη αγωνία τους για την αντικειμενική αδυναμία που έχουν προκειμένου να προχωρήσουν σε έγκαιρη και ορθή ολοκλήρωση των νέων δηλώσεων αυθαιρέτων και περαίωσης των παλιών, λόγω των έκτακτων συνθηκών εξ αιτίας της πανδημίας και της συνεπαγόμενης οικονομικής στενότητας των πολιτών, εκφράζει το σύνολο των μηχανικών της χώρας, προεξάρχοντος του ίδιου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Όπως σημειώνουν, τα προβλήματα υφίστανται ακόμη και στις περιπτώσεις που εγκαίρως έχει ενδιαφερθεί ο ιδιοκτήτης και ο μηχανικός έχει επιτελέσει στο ακέραιο τις υποχρεώσεις του.

Πολλώ δε μάλλον όταν η πολυπλοκότητα πολλών περιπτώσεων τακτοποίησης, όπως αυτές με τα αυθαίρετα Κατηγορίας 5 (χωρίς οικοδομική άδεια ή με μεγάλες αυθαιρεσίες), είναι πρακτικά αδύνατον να ολοκληρωθούν με τρόπο σύννομο, θεσμικά ορθό και τεχνικά άρτιο εντός της ισχύουσας προθεσμίας της 30ης Σεπτεμβρίου.

Η ίδια πρακτική αδυναμία αναδεικνύεται και στις περιπτώσεις ακινήτων σε εκτάσεις που εκκρεμεί εξέταση αντιρρήσεων των πολιτών για τον δασικό ή μη χαρακτήρα τους καθώς και αυθαιρέτων στις οποίες απαιτείται έκδοση απόφασης – γνωμοδότησης συλλογικού οργάνου της Πολιτείας προ της ένταξης στις διατάξεις του νόμου. Καθώς εξ αιτίας του τεράστιου φόρτου υποθέσεων που έχει συσσωρευτεί σε πολλές περιοχές της χώρας, η έγκαιρη ολοκλήρωση εντός της τρέχουσας προθεσμίας είναι αδύνατον να πραγματοποιηθεί

Κατόπιν τούτων και επειδή:

Η Κυβέρνηση έχει ήδη δείξει παρόμοια ευαισθησία παρατείνοντας 3 φορές Ιούνιο 2020, Αύγουστο 2020 και Σεπτέμβριο 2020 την προθεσμία υποβολής δηλώσεων αυθαίρετων κατασκευών

Ο φόρτος εργασίας των μηχανικών, ειδικά μέσα σε συνθήκες πανδημίας είναι τεράστιος και ανακύπτει η αδήριτη ανάγκη αποφόρτισης και διευκόλυνσής τους καθώς καλούνται σε πλείστες περιπτώσεις να αναζητούν οι ίδιοι – πέραν της προσωπικής τους εργασίας και εις βάρος όλων των άλλων υποθέσεων που έχουν να ολοκληρώσουν – στις υπηρεσίες μια μακρά σειρά εγγράφων και δικαιολογητικών των πολιτών προκειμένου να καταγραφεί η έκταση της αυθαιρεσίας και να υπολογιστεί το παράβολο και το πρόστιμο που ο πολίτης θα κληθεί να πληρώσει.

Σε συνθήκες μεγάλης οικονομικής κρίσης λόγω της υγειονομικής κρίσης και των συνεπαγόμενων – απόλυτα δικαιολογημένων – περιοριστικών μέτρων, πολλοί ενδιαφερόμενοι πολίτες αδυνατούν να πληρώσουν επί του παρόντος αυτά τα παράβολα και τα πρόστιμα

Ερωτάσθε κ. Υπουργέ,

Προτίθεσθε να δώσετε νέα παράταση τουλάχιστον ως τα τέλη Δεκεμβρίου του 2020 για την ολοκλήρωση των υφιστάμενων δηλώσεων αυθαίρετων κατασκευών καθώς και ολιγόμηνης παράτασης – τουλάχιστον μέχρι τα τέλη Μαρτίου 2021 – για την περαίωση των παλαιότερων δηλώσεων;