Κατηγορίες
αγορά Ημαθία

Ξανά σε λειτουργία οι λαϊκές στην Ημαθία

Επανέρχονται ξανά οι λαϊκές αγορές στην Ημαθία, αφού σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση θα επιτρέπεται η λειτουργία τους αλλά υπό όρους, σε συνδυασμό και με τα μέτρα που έχουν επιβληθεί και εξακολουθούν να ισχύουν.

Συγκεκριμένα οι λαϊκές στην Ημαθία θα λειτουργούν υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Σε κάθε λαϊκή αγορά από τους πωλητές (παραγωγοί και επαγγελματίες) που δραστηριοποιούνται σε αυτήν, σύμφωνα με την άδειά τους, συμμετέχουν πωλητές σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%), ανά κατηγορία πωλητών (κατηγορίες πωλητών: παραγωγοί και επαγγελματίες).

β) Οι φορείς λειτουργίας των λαϊκών αγορών δημοσιοποιούν πίνακα με τους συμμετέχοντες, κάθε φορά, πωλητές (παραγωγούς και επαγγελματίες) στις λαϊκές αγορές ευθύνης τους.

γ) Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών ορίζεται σε πέντε (5) μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο κενό-ελεύθερο από αντικείμενα.

Να σημειωθεί πως η χρήση μάσκας είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ, τόσο για τους παραγωγούς – πωλητές όσο και για τους καταναλωτές που επισκέπτονται τις λαϊκές αγορές.