Κατηγορίες
Δήμος Αλεξάνδρειας τοπική επικαιρότητα

Δυο απορριμματοφόρα θα μισθώσει ο Δήμος Αλεξάνδρειας

Σε ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σκοπό την ανάθεση σε ιδιώτη του έργου της αποκομιδής και μεταφοράς των σύμμεικτων αστικών απορριμμάτων μέχρι τον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων στην περιοχή των Γιαννιτσών προχωρά ο Δήμος Αλεξάνδρειας.

Συγκεκριμένα, λόγω του ότι απορριμματοφόρα του Δήμου βρίσκονται στα συνεργεία λόγω προβλημάτων, επειδή ο Δήμος δεν διαθέτει Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (έχει δρομολογηθεί η κατασκευή του από τον ΦΟ.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας), επειδή οι αποστάσεις είναι όντως μεγάλες αλλά και επειδή υπάρχει και θέμα με τον αριθμό του προσωπικού που απασχολείται στην καθαριότητα – λόγω της κινητικότητας των δημοτικών υπαλλήλων, ο Δήμος προχωρά στην προκήρυξη διαγωνισμού με σκοπό τη μίσθωση 2 απορριμματοφόρων για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών.

Σε γενικές γραμμές, να αναφέρουμε ότι σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη μελέτη που σχετίζεται με την προκήρυξη όλα τα έξοδα (κόστος λειτουργίας και συντήρησης του εξοπλισμού και το μισθολογικό κόστος του προσωπικού) θα βαρύνουν τον ανάδοχο ενώ τα έξοδα που σχετίζονται με τον Χ.Υ.Τ.Α. είναι του Δήμου Αλεξάνδρειας. Επίσης είναι υποχρέωση του αναδόχου, σε περίπτωση που κάποιο από τα οχήματά του παρουσιάσει πρόβλημα, να το αντικαταστήσει την ίδια ημέρα.

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσόν των 95.480 ευρώ.