Κατηγορίες
Δήμος Αλεξάνδρειας εργασία

Δήμος Αλεξάνδρειας: ανακοινώθηκαν οι πίνακες με τις προσλήψεις στην καθαριότητα των σχολείων

Από το Δήμο Αλεξάνδρειας ανακοινώθηκαν οι πίνακες με τα τελικά αποτελέσματα της Προκήρυξης για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πενήντα εννέα (59) ατόμων για την καθαριότητα των Σχολικών Μονάδων στο Δήμο Αλεξάνδρειας.

Οι Πίνακες έχουν ως εξής:

Πληροφορίες στη Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλεξάνδρειας στα τηλέφωνα: 23333 – 50144 & 50121