Κατηγορίες
σεισμός

Και νέα δόνηση, πριν από λίγο

Και νέα δόνηση, πριν από λίγο, στις 08:59.

Σε λίγο λεπτομέρειες.