Κατηγορίες
Ημαθία παιδεία

Ημαθία: αλλαγές στις διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Με απόφαση της υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκης Κεραμέως τοποθετήθηκαν την Πέμπτη 13 Αυγούστου σε 116 Διευθύνσεις οι προσωρινοί Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου, η αντικατάσταση των μέχρι τώρα υπηρετούντων Διευθυντών Εκπαίδευσης κρίθηκε αναγκαία, καθώς η θητεία τους έχει λήξει από τις 31/7/2018, ο νόμος βάσει του οποίου έχουν επιλεγεί έχει κριθεί αντισυνταγματικός και οι τοποθετήσεις ορισμένων εξ αυτών έχουν ήδη ακυρωθεί.

Οι προσωρινοί Διευθυντές Εκπαίδευσης τοποθετούνται για ένα μεταβατικό διάστημα μέχρι να θεσπισθεί και να ολοκληρωθεί η προγραμματισμένη αναδιοργάνωση των δομών της εκπαίδευσης.

Στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας τοποθετήθηκε ο Δημ. Πυρινός ενώ στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας ο Αθαν. Παπαδόπουλος