Κατηγορίες
Ημαθία παιδεία

Εσπερινό ΕΠΑΛ Βέροιας: κατ’ εξαίρεση εγγραφές έως 2 Σεπτεμβρίου 2020